اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸

صفات فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی | صفاتی که با ing و ed ساخته میشوند

صفات فاعلی و مفعولی انگلیسی

4.5 / 5 ( 29 votes ) صفات فاعلی و مفعولی در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی بسیاری از صفات با افزودن ing و یا ed به آخر افعال ساخته میشوند. به صفاتی که در آخرشان ing دارند صفات فاعلی گفته میشود چون نشانه اثرگذاری میباشند. به صفاتی که در آخرشان ed دارند صفات مفعولی … مطالعه بیشتر...

صفت ها, گرامر
فروردین ۲۲, ۱۳۹۸

صفت عالی یا برترین در زبان انگلیسی | گرامر و کاربرد superlative adjectives

صفت عالی در انگلیسی

4.4 / 5 ( 15 votes ) صفت عالی در زبان انگلیسی؟ اگر بخواهیم یک ویژگی یا صفت را بین چند چیز، چند نفر، چند گروه و … مقایسه کنیم از صفت عالی یا برترین استفاده میکنیم. برای مثال اگر بگوییم “دماوند بلندترین قله ایران است“، دماوند را با تمتم کوههای ایران مقایسه کرده ایم … مطالعه بیشتر...

صفت ها, گرامر
اسفند ۷, ۱۳۹۷

صفات اشاره در زبان انگلیسی کدامند؟ انواع صفت اشاره

صفات اشاره در انگلیسی

5 / 5 ( 4 votes ) صفات اشاره در زبان انگلیسی همه ما میدانیم که صفت چیست. برای یادآوری بیشتر یک بار دیگر تعریف صفات را بازگو میکنیم. “صفت کلمه ای است که قبل از اسم یا بعد از افعال to be می آید و اسم را توصیف میکند”. این ساده ترین تعریف برای … مطالعه بیشتر...

صفت ها, گرامر
بهمن ۳, ۱۳۹۷

صفات ملکی در زبان انگلیسی – Possessive Adjectives

صفات ملکی

4 / 5 ( 10 votes ) تعریف صفت ملکی و محل آن ها در جملات صفات ملکی نشان دهنده دارایی و مالکیت شیئی نسبت به انسان و یا مالکیت غیر انسان نسبت به غیر انسان هستند. برای مثال وقتی میگوییم “کتاب آن ها” میخواهیم مالکیت “آن ها” را نسبت به کتاب نشان دهیم. صفات … مطالعه بیشتر...

صفت ها, گرامر
دی ۱۴, ۱۳۹۷

صفت تفضیلی در انگلیسی (صفت برتر)

صفت تفضیلی

4.5 / 5 ( 20 votes ) صفت تفضیلی چیست؟ زمانی که بخواهیم دو چیز یا دو گروه را از یک نظر با هم مقایسه کنیم، از صفت تفضیلی استفاده میکنیم. برای مثال در جمله “علی از مهدی قد بلندتر است.” صفت “قد بلندتر” یک صفت تفضیلی است. نحوه ساخت صفت تفضیلی زبان انگلیسی اگر … مطالعه بیشتر...

صفت ها, گرامر
دی ۱۲, ۱۳۹۷

صفت در زبان انگلیسی و انواع آن

صفت در زبان انگلیسی

2.8 / 5 ( 16 votes ) صفت چیست؟ صفت در زبان انگلیسی کلمه ای است که قبل از اسم می آید و آن اسم را برای ما توصیف میکند(رنگ، جنس، اندازه و …). در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم و یا بعد از افعال to be  به کار میرود. مثال از کاربرد صفت … مطالعه بیشتر...

صفت ها, گرامر
دی ۱۲, ۱۳۹۷