اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
شنبه, 20 آوریل 2019

تفاوت rise و raise در انگلیسی با مثال | کاربرد و فرق افعال raise و rise

تفاوت rise و raise

تفاوت rise و raise تفاوت rise و raise همواره یکی از چالشهای زبان آموزان بوده است. حتی کسانی که کلاسها و دوره های مختلفی را گذرانده اند نیز گاهی اوقات در کاربرد این دو فعل دچار اشتباه میشود. امیدواریم با مطالعه این مطلب کمکی کرده باشیم تا تفاوت دو فعل rise و raise را متوجه … مطالعه بیشتر...

فعل ها, گرامر
آوریل 18, 2019

افعالی دو مفعولی در زبان انگلیسی | مفعول مستقیم و غیر مستقیم در انگلیسی

افعال دو مفعولی

افعالی دو مفعولی در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی بعضی از افعال متعدی هستند که دو مفعول لازم دارند (به بحث افعال لازم و متعدی مراجعه کنید). یکی از این مفعول ها، مفعول مستقیم و دیگری مفعول غیر مستقیم است. مفعول مستقیم مفعولی است که کار مستقیما بر روی آن انجام میشود و مفعول غیر … مطالعه بیشتر...

فعل ها, گرامر
آوریل 13, 2019

تفاوت must و have to چیست؟ بیان اجبار با must و have to

تفاوت must و have to

تفاوت must و have to در زبان انگلیسی افعال “must” و “have to” هر دو برای بیان اجبار به کار میروند اما بین این دو تفاوت هاییی وجود دارد. فعل “have to” نشان میدهد که اجبار بیرونی بوده از طرف شخص دیگری است، یعنی این اجبار یک قانون و قاعده است و نمیتوان آن را … مطالعه بیشتر...

فعل ها, گرامر
فوریه 3, 2019

افعال حسی در زبان انگلیسی | گرامر، کاربرد و لیست افعال حسی انگلیسی

افعال حسی در زبان انگلیسی

افعال حسی در زبان انگلیسی افعال حسی به افعالی گفته میشود که به حواس پنج گانه مربوط میشوند. لیست افعال حسی در انگلیسی را در جدول زیر مشاهده کنید. معنی افعال حسی افعال حسی انگلیسی دیدن see حس کردن feel گوش دادن listen متوجه شدن، دیدن notice تماشا کردن watch پیدا کردن، یافتن find شنیدن … مطالعه بیشتر...

فعل ها, گرامر
فوریه 2, 2019

افعال ربطی در زبان انگلیسی | انواع فعل ربطی | linking verbs

افعال ربطی در انگلیسی

افعال ربطی در زبان انگلیسی افعال ربطی در زبان انگلیسی افعالی هستند که نشان دهنده انجام کاری نیستند و وجود حالتی را نشان میدهند. به آنها فعل ربطی میگویند زیرا که این افعال، فاعل را به یک صفت، جمله، عبارت و … وصل میکنند که درباره آن فاعل اطلاعاتی را به ما میدهند و یا … مطالعه بیشتر...

فعل ها, گرامر
ژانویه 23, 2019

افعال کمکی و انواع آنها در زبان انگلیسی – Auxiliary Verbs

افعال کمکی

افعال کمکی در زبان انگلیسی افعال کمکی عمدتا به همراه فعل اصلی جمله به کار میروند. این افعال برای نشان دادن زمان فعل و همچنین در جملات سوالی و منفی به کار میروند. رایج ترین افعال کمکی have، افعال be  و do میباشند. فعل کمکی have این فعل کمکی در جملات خبری، منفی و سوالی حال … مطالعه بیشتر...

فعل ها, گرامر
ژانویه 12, 2019

افعال لازم و متعدی در زبان انگلیسی – Transitive and Intransitvie Verbs

افعال لازم و متعدی

افعال لازم و متعدی در زبان انگلیسی افعال از نظر نیاز داشتن به مفعول و یا نیاز نداشتن به آن، به دو بخش افعال لازم و متعدی تقسیم میشوند. این افعال در همه زمانها (زمان حال ساده، زمان گذشته ساده، زمان حال استمراری، آینده و …) میتوانند به کار بروند. افعال لازم – Intransitive Verbs … مطالعه بیشتر...

فعل ها, گرامر
ژانویه 9, 2019

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی – Irregular Verbs

افعال بی قاعده

تعریف افعال بی قاعده افعال بی قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و سوم آنها ed نمیگیرد. یعنی شکل گذشته و سوم آنها در بیشتر مواقع با فعل تفاوت دارد. به همین دلیل به آنها افعال بی قاعده میگوییم و باید آنها را حفظ کرد. انواع افعال بی قاعده این افعال در زبان انگلیسی اساسا … مطالعه بیشتر...

فعل ها, گرامر
ژانویه 6, 2019

افعال با قاعده در زبان انگلیسی – Regular Verbs

افعال با قاعده

تعریف افعال با قاعده افعال با قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و مجهول (قسمت دوم و سوم) آنها با اضافه شدن ed به آخر آنها ساخته میشوند. به همین دلیل به آنها افعال با قاعده می گویند. اکثر افعال در زبان انگلیسی از این نوع هستند. در جدول زیر تعدادی از این افعال را مشاهده … مطالعه بیشتر...

فعل ها, گرامر
ژانویه 5, 2019