اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز چهارم از هفته اول 1100 واژه | لغات هفته اول 1100 روز چهارم

روز چهارم از هفته اول 1100

روز چهارم از هفته اول 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز چهارم از هفته اول 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس چهارم از هفته اول کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸

روز سوم از هفته اول 1100 واژه | لغات هفته اول 1100 روز سوم

روز سوم از هفته اول 1100

5 / 5 ( 1 vote ) روز سوم از هفته اول 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز سوم از هفته اول 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس سوم از هفته اول کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸

روز دوم از هفته اول 1100 واژه | لغات هفته اول 1100 روز دوم

روز دوم از هفته اول 1100

5 / 5 ( 1 vote ) روز دوم از هفته اول 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز دوم  از هفته اول 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس دوم از هفته اول کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸

روز اول از هفته اول 1100 واژه | لغات هفته اول 1100 روز اول

روز اول از هفته اول 1100

4.7 / 5 ( 3 votes ) روز اول از هفته اول 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز اول از هفته اول 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس اول از هفته اول کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸