اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

معرف های اسم در زبان انگلیسی کدامند؟ | گرامر Noun Determiners

معرف های اسم در زبان انگلیسی کدامند؟

معرف های اسم در انگلیسی به هر کلمه ای گفته میشود که قبل از اسم می آید و آن اسم را از نظر دور یا نزدیک بودن، از نظر تعداد، مالکیت و … برای خواننده یا شنونده به طور دقیق مشخص میکند. معرفهای اسم شامل موارد زیر می باشند. برای مطالعه کامل هرکدام بر روی آن کلیک کنید:

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید