آموزش واژگان انگلیسیآموزش واژگان مقدماتی

درس اول مقدماتی | واژگان و لغات مربوط به اعضای خانواده در زبان انگلیسی

واژگان مربوط به خانواده در انگلیسی

در تصویر و مثالهای زیر واژگان و لغات اعضای خانواده را همراه با ترجمه فارسی مشاهده میکنید. ابتدا بخشی از یک خانواده را بصورت شجره نامه کوچک برا شما طرح کرده ایم و در ادامه واژگان و لغات مربوط به اعضای خانواده را در داخل مثالهایی به شکل جمله نوشته ایم. با مطالعه مثالها شما این کلمات را بخوبی یاد خواهید گرفت.

اعضای خانوادهبا توجه به تصویر بالا به جملات زیر دقت کنید. نام اعضای خانواده به انگلیسی و معادل فارسی آنها در مثالهای زیر با رنگ یکسان مشخص شده اند.

Hooman is Soheila’s husband and Sadaf and Saman’s father.

هومن شوهر سهیلا و پدر صدف و سامان است.


Soheila is Hooman’s wife and Sadaf and Samans mother.

سهیلا همسر هومن و مادر صدف و سامان است.


Soheila and hooman are Sadaf and Saman’s parents.

سهیلا و هومن والدین صدف و سامان هستند.


Sadaf is Soheila and Hooman’s daughter. Saman is their son.

صدف دختر سهیلا و هومن است. سامان پسر آنها است.


Sadaf is Saman’s sister. Saman is Sadaf’s brother.

صدف خواهر سامان است. سامان برادر صدف است.


Nader is Sadaf and Saman’s grandfather. Simin is their grandmother.

نادر پدربزرگ صدف و سامان است. سیمین مادربزرگ آنهاست.


Nader and Simin are Sadaf and Saman’s grandparents.

نادر و سیمین والدین بزرگ صدف و سامان هستند.

Sadaf is their granddaughter and Saman is their grandson.

 صدف و سامان نوه ی آنها هستند.

نکته: در زبان انگلیسی برای نوه ای که دختر باشد از کلمه “granddaughter” و برای نوه ای که پسر باشد از کلمه “grandson” استفاده میشود.


Soheil is Sadaf and Saman’s uncle.

سهیل دایی صدف و سامان است.

نکته: در زبان انگلیسی برای دایی، عمو، شوهر عمه و شوهر خاله از کلمه “uncle” استفاده میشود.


Samira is Sadaf and Saman’s aunt.

سمیرا عمه ی صدف و سامان است.

نکته: در انگلیسی کلمه “aunt” به معنی عمه، خاله، زن دایی و زن عمو میباشد.


Sadaf is Soheila and Soheil’s niece.

صدف خواهرزاده ی سهیلا و سهیل است.

Saman is Soheila and Soheil’s nephew.

سامان خواهرزاده ی سهیلا و سهیل است.

نکته:niece” به خواهرزاده یا برادر زاده ای که دختر باشد گفته میشود. “nephew” نیز به خواهرزاده یا برادرزاده ای که پسر باشد گفته میشود.


Mahya and Mahan are Sadaf and Saman’s cousins.

مهیا و ماهان پسر دایی و دختر دایی صدف و سامان هستند.

نکته: کلمه “cousin” به معنی دختر دایی، پسردایی، دختر عمو، پسر عمو، دختر عمه، پسر عمه، دختر خاله و پسر خاله میباشد.


برای مطالعه مباحث مربوط به گرامر بر روی لینک زیر کیک کنید:
گرامر زبان انگلیسی

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا