اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
پنج شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸

کاربرد not در زبان انگیسی | استفاده از not با مثال و معنی

کاربرد not در زبان انگیسی | استفاده از not با مثال و معنی
5 (100%) 3 vote[s]

کاربرد not در زبان انگلیسی چگونه است؟

کلمه not در زبان انگلیسی یکی از پر استفاده ترین قید ها میباشد. این قید برای منفی کردن انواع جملات و زمانها در زبان انگلیسی میباشد. این قید منفی ساز بعد از افعال کمکی، قبل از افعال اصلی و قبل از صفات به کار میرود و جمله را منفی میکند. در ادامه به مثالها توجه کنید تا با کاربرد not بیشتر آشنا شوید.

نکته: قید not را به همراه فعل کمکی میتوان بصورت اختصاری نیز نوشت. مثلا did not را میتوان به صورت didn’t نوشت.


You should not / shouldn’t go to the concert.

شما نباید به کنسرت بروید.

It did not / didn’t rain today.

امروز باران نبارید.

I am not angry.

من عصبانی نیستم.

They are not / aren’t happy.

آنها خوشحال نیستند.

We did not / didn’t arrive on time.

ما به موقع نرسیدیم.

She did not / didn’t come home last night.

او دیشب به خانه نیامد.

They are not/ aren’t going to the party.

آنها به مهمانی نمیروند.

I am not having fun.

من سرگرمی ندارم.

He did not / didn’t see us.

او ما را ندید.

She does not / doesn’t appreciate anything.

او هیچ چیز را تحسین نمیکند.


مطالب پیشنهادی:
100 قید پرکاربرد انگلیسی

دیدگاه خودتان را ارسال کنید