اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

اسامی انتزاعی و غیر انتزاعی در زبان انگلیسی | گرامر concrete and abstract nouns

اسامی انتزاعی و غیر انتزاعی

4.0 04 اسامی انتزاعی و غیر انتزاعی در زبان انگلیسی اسامی از نظر واقعی و قابل لمس بودن یا نبودن به دو دسته اسامی انتزاعی و غیر انتزاعی تقسیم میشوند. هر کدام از این اسامی نیز میتواند در دسته اسامی مفرد یا جمع، خاص یا عام قرار بگیرد. در ادامه با توضیح و مثال اسامی … مطالعه بیشتر...

اسم, گرامر
شهریور ۲۹, ۱۳۹۸

زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی | گرامر past perfect continuous

زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

5.0 04 زمان گذشته کامل استمراری زمان گذشته استمراری نشان دهنده کاری است که در گذشته قبل از یک عمل دیگر برای مدتی ادامه داشته است. به این زمان ماضی بعید استمراری نیز گفته میشود. مثال: “من قبل از اینکه به سربازی بروم دو سال بود که در دانشگاه درس میخواندم.” در این جمله زمان … مطالعه بیشتر...

زمان ها, گرامر
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی | گرامر و مثال از prepositions of place

حروف اضافه مکان در ان

4.7 07 حروف اضافه مکان چیست؟ حروف اضافه مکان حروف اضافه ای هستند که برای اشاره کردن به موقعیت مکانی افراد یا اشیاء به کار برده میشوند. مهمترین حروف اضافه مکان in و on و at هستند که دقیقا مانند حروف اضافه زمان هستند. اما درباه تشخیص و استفاده از آنها ابهامی وجود ندارد زیرا … مطالعه بیشتر...

حروف اضافه, گرامر
تیر ۲۱, ۱۳۹۸

حرف اضافه زمان در زبان انگلیسی | گرامر و مثال از prepositions of time

حرف اضافه زمان در انگلیسی

4.9 08 حرف اضافه زمان چیست؟ حرف اضافه زمان کلمه ای است که در داخل جمله برای صحبت کردن درباره زمان خاصی به کار میرود. این زمان شامل یک تاریخ، یکی از ایام هفته یا زمان دقیق انجام شدن کاری است. مهم ترین حروف اضافه زمان شامل “at“، “on“، “in“، “before” و “after” می باشند. … مطالعه بیشتر...

حروف اضافه, گرامر
تیر ۸, ۱۳۹۸

حروف اضافه در زبان انگلیسی | گرامر prepositions | انواع حرف اضافه

حروف اضافه در انگلیسی

4.6 05 حرف اضافه چیست؟ “حرف اضافه کلمه ای است که برای متصل کردن یک اسم، ضمیر یا عبارت به یک کلمه دیگر در داخل جمله استفاده میشود.” وظیفه انها در داخل جمله وصل کردن افراد، اشیاء، زمان و مکانها به یکدیگر است. حروف اضافه معمولا کلمات کوتاه هستند و بلافاصله قبل از اسم یا … مطالعه بیشتر...

حروف اضافه, گرامر
تیر ۸, ۱۳۹۸

مصدر بدون to در زبان انگلیسی | کاربرد و گرامر مصدر بدون to با مثال

مصدر بدون to

4.5 11 مصدر بدون to در زبان انگلیسی مصدر بدون to به شکل ساده فعل گفته میشود. منظور این است که به قبل از و بعد فعل چیزی اضافه نشده است. مصدر بدون to یکی از مصدرهای زمان حال می باشد. به این مصدر در زبان انگلیسی “bare infinitive” یا “zero infinitive” گفته میشود. در … مطالعه بیشتر...

گرامر, مصدر ها
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸

شرطی نوع صفر در زبان انگلیسی |مثال از جملات شرطی نوع صفرم

شرطی نوع صفر

4.5 04 شرطی نوع صفر شرطی نوع صفر برای بیان حقایق و واقعیت های عمومی و کلی به کار میروند و نشان میدهند که یک شرط همیشه اتفاق می افتد، زیرا همان طور که گفته شد وقتی که از این نوع جملات شرطی استفاده میکنیم درباره حقایق و واقعیت ها صحبت میکنیم. در شرطی نوع … مطالعه بیشتر...

انواع جملات انگلیسی, گرامر
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸

شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی |مثال از جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم

4.9 31 شرطی نوع سوم شرطی نوع سوم نشان دهنده یک حالت غیر واقعی برای گذشته است. یعنی اینکه اگر در گذشته کاری انجام میشد، میتوانست نتیجه دیگری داشته باشد. چون آن شرط صورت نگرفته است، نتیجه دیگری به دست آمده است. در جملات شرطی نوع سوم، در قسمت جمله شرط از زمان ماضی بعید … مطالعه بیشتر...

انواع جملات انگلیسی, گرامر
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸

شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی |مثال از جملات شرطی نوع دوم

جملات شرطی نوع دوم

5.0 03 شرطی نوع دوم جملات شرطی نوع دوم (با اینکه قیافه گذشته دارد) نشان دهنده یک حالت غیر واقعی و تخیلی در مورد حال و آینده است و احتمال وقوع ندارد. در شرطی نوع دوم در جمله شرط از زمان گذشته ساده و در جواب شرط یکی از فعلهای could / would / might … مطالعه بیشتر...

انواع جملات انگلیسی, گرامر
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸

شرطی نوع اول در زبان انگلیسی |مثال از جملات شرطی نوع اول

شرطی نوع اول

5.0 02 شرطی نوع اول جملات شرطی نوع اول برای موقعیت هایی به کار میرود که نتیجه آن احتمال دارد در آینده اتفاق بیفتد و قطعی نیست. توجه داشته باشید که در جملات شرطی نوع اول در قسمت جمله شرط از زمان حال ساده و در قسمت جواب شرط از زمان آینده ساده استفاده میشود. … مطالعه بیشتر...

انواع جملات انگلیسی, گرامر
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸