اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز چهارم از هفته سوم 1100 واژه | لغات هفته سوم 1100 روز چهارم

روز چهارم از هفته سوم 1100

4.3 / 5 ( 3 votes ) روز چهارم از هفته سوم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز چهارم از هفته سوم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس چهارم از هفته سوم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

روز سوم از هفته سوم 1100 واژه | لغات هفته سوم 1100 روز سوم

روز سوم از هفته سوم 1100

روز سوم از هفته سوم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز سوم از هفته سوم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس سوم از هفته سوم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

روز دوم از هفته سوم 1100 واژه | لغات هفته سوم 1100 روز دوم

روز دوم از هفته سوم 1100

روز دوم از هفته سوم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز دوم از هفته سوم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس دوم از هفته سوم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

روز اول از هفته سوم 1100 واژه | لغات هفته سوم 1100 روز اول

روز اول از هفته سوم 1100

روز اول از هفته سوم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز اول از هفته سوم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس اول از هفته سوم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸