اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

شرطی نوع صفر در زبان انگلیسی |مثال از جملات شرطی نوع صفرم

شرطی نوع صفر

شرطی نوع صفر برای بیان حقایق و واقعیت های عمومی و کلی به کار میروند و نشان میدهند که یک شرط همیشه اتفاق می افتد، زیرا همان طور که گفته شد وقتی که از این نوع جملات شرطی استفاده میکنیم درباره حقایق و واقعیت ها صحبت میکنیم. در شرطی نوع صفرم در هر دو جمله شرط و جواب شرط از زمان حال ساده استفاده میکنیم.

نکته: جمله ای که “if” دارد را جمله شرط، و جمله بعدی را جواب شرط میگویند. این دو جمله را میتوان جا به جا کرد و اگر جمله شرط در ابتدا نوشته شود بین دو جمله باید از علامت کاما (,) استفاده شود.

مثال از شرطی نوع صفر : در این نوع شرطی ها از if و یا when استفاده میشود و هر دو معنای اگر میدهند.

If you don’t wear warm cloth in cold weather, you get a cold.
You get a cold if you don’t wear warm cloth in cold weather.

اگر در هوای سرد لباس گرم نپوشید، سرما میخورید. (حقیقت)

When people smoke cigarettes, their health is in danger.
Their health is in danger when people smoke cigarettes.

وقتی مردم سیگار بکشند، سلامتی آنها در خطر است. (حقیقت)

If you heat ice, it melts.
The ice melts if you heat it.

اگر یخ را گرم کنید آب میشود. (حقیقت)

If it rains, the grass gets wet.
The grass gets wet if it rains.

اگر باران بیاید چمن خیس میشود.


انواع دیگر جملات شرطی:

دیدگاه خودتان را ارسال کنید
2 دیدگاه
ساغر
شهریور ۱۹, ۱۳۹۸

بسیار عالی،ساده،کاربردی،موفق باشید

    english2day
    شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

    ممنون از حسن‌ نظر شما.
    موفق باشید