اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
پنج شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸

صفت تفضیلی در انگلیسی (صفت برتر)

صفت تفضیلی در انگلیسی (صفت برتر)
4.5 (90%) 8 vote[s]

صفت تفضیلی چیست؟

زمانی که بخواهیم دو چیز یا دو گروه را از یک نظر با هم مقایسه کنیم، از صفت تفضیلی استفاده میکنیم. برای مثال در جمله “علی از مهدی قد بلندتر است.” صفت “قد بلندتر” یک صفت تفضیلی است.

نحوه ساخت صفت تفضیلی زبان انگلیسی

اگر صفت کوتاه (یک سیلابی) باشد برای ساخت صفت تفضیلی به آخر صفت “er” به معنای “تر” اضافه کرده و بعد از آن کلمه “than” به معنای “از” را می آوریم. به فرمول و مثالهای زیر دقت کنید:

صفت کوتاه + er + than

My father is older than yours.

پدر من مسن تر از پدر تو است.


Our car is newer than their car.

ماشین ما جدید تر از ماشین آنها است.


Today is colder than yesterday

امروز سردتر از دیروز است.


اگر صفت بلند باشد یعنی بیشتر از یک بخش (سیلاب) داشته باشد برای ساخت صفت تفضیلی قبل از آن “more” می آید و بعد از آن همان “than” می آید. به فرمول و مثالها دقت کنید:

more + صفت چند بخشی + than

My bicycle is more expensive than Ali’s.

دوچرخه من گرانتر از مال علی است.


These flowers are more beautiful than those flowers.

این گلها زیباتر از آن گلها هستند.


چند نکته در مورد ساخت صفت تفضیلی:

نکته 1: صفت یک بخشی که آخرش یک حرف بیصدا باشد و قبل از آن یک حرف صدادار باشد، هنگان اضافه کردن “er” آن حرف بیصدا دو تا می شود:

big bigger
fat  fatter
hot  hotter

اما اگر صفت یک بخشی به w ختم شود، w دو تا نمیشود:

new  newer
few  fewer


نکته 2: اگر در آخر یک صفت دو بخشی y باشد و قبل از y یک حرف بیصدا باشد، هنگام اضافه کردن er، حرف y به i تبدیل میشود:

early (زود) → earlier (زودتر)
happy (خوشحال)  happier (خوشحال تر)
easy (راحت)  easier (راحت تر)
busy (گرفتار)  busier (گرفتارتر)


نکته 3: اگر در آخر صفتی حرف e باشد به آخر آن فقط r اضافه میشود (در واقع e حذف میشود و به جایش er می نشیند):

large    بزرگ larger    بزرگتر
strange    عجیب → stranger    عجیب تر
wise    عاقل → wiser    عاقل تر
wide    عریض → wider    عریض تر


نکته 4: بعضی از صفتها بی قاعده اند و هنگان ساختن صفت تفضیلی er نمیگیرند و شکل آن ها به کلی تغییر میکند:

good      خوب      better          بهتر
bad           بد     worse         بدتر
little         کم     less           کمتر
much      زیاد       more       بیشتر
far           دور     farther       دورتر


همچنین مطالعه کنید: صفت و انواع آن در زبان انگلیسی


مثال از صفت برتر (تفضیلی) در داخل جمله

My new car is a lot quieter than my old car.

ماشین جدید من خیلی کم صداتر از ماشین قدیمی ام است.


This winter was colder than last winter.

این زمستان سردتر از زمستان قبل بود.


This class is bigger than our class.

این کلاس بزرگتر از کلاس ماست.


These math problems are easier than those we solved yesterday.

این مسئله های ریاضی آسان تر از آنهایی هستند که دیروز حل کردیم.


The Pacific Ocean is deeper than the Arctic Ocean.

اقیانوس آرام عمیق تر از اقیانوس منجمد شمالی است.


You are more polite than Joe.

تو مودب تر از جو هستی.


A rose is more beautiful than a daisy.

گل رز زیبا تر از گل مینا است.


The Earth is larger than the moon.

زمین بزرگتر از ماه است.


Learning Japanese is more difficult than learning Italian.

یادگیری زبان ژاپنی دشوارتر از زبان ایتالیایی است.


 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید