زمان هاگرامر

زمان حال استمراری

آموزش گرامر و کاربرد Present Continuous Tense

زمان حال استمراری نشان دهنده کاری است که در لحظه صحبت کردن در حال انجام است و هنوز تمام نشده است. این زمان در زبان فارسی به صورت ( دارم، داری و …) ترجمه میشود برای ساخت این زمان باید بعد از فاعل یکی از افعال to be در زمان حال (am, is, are) را انتخاب میکنیم و به آخر فعل اصلی ing اضافه میکنیم. برای اسم مفرد و ضمایر سوم شخص از is، برای اول شخص مفرد از am، و برای اسمهای جمع و سایر ضمایر از are استفاده میکنیم. به مثال های زیر در داخل جدول دقت کنید تا کاربرد افعال to be مناسب برای فاعل جمله را بهتر درک کنید. این جملات شکل خبری زمان حال استمراری اند:

من دارم شام میخورم. I am eating dinner.
تو داری شام میخوری. You are eating dinner.
او (مذکر) دارد شام میخورد. He is eating dinner.
او (مونث) دارد شام میخورد. she is eating dinner.
آن (غیر انسان) دارد یک استخوان میخورد. It is eating a bone.
ما داریم شام میخوریم. We are eating dinner.
شما دارید شام میخورید. You are eating dinner.
آنها دارند شام میخورند. They are eating dinner.
سعید دارد شام میخورد. Saeid is eating dinner.
سعید و امین دارند شام میخورند. Saeid and Amin are eating dinner.

نکته: میتوان فاعل و فعل to be را به شکل اختصاری نوشت. به مثالهای زیر دقت کنید تا متوجه شوید:

I am writing. → I’m writing.
You are writing. → You’re writing.
He is writing. → He’s writing.
She is writing. → She’s writing.
It is raining. → It’s raining.
We are writing. → We’re writing.
You are writing. → You’re writing.
They are writing. → They’re writing.


شکل سوالی زمان حال استمراری

برای سوالی کردن جملات زمان حال استمراری کافی است فاعل را با فعل to be جا به جا کنیم. به همین راحتی. به جدول زیر دقت کنید:

حالت سوالی حالت خبری 
Am I running? I’m running.
Are you writing? You’re writing.
Is he sleeping? He’s sleeping.
Is she talking? She’s talking.
Is it snowing? It’s snowing.
Are we playing tennis? We’re playing tennis.
Are you laughing? You’re laughing.
Are they singing? They’re singing.

شکل منفی زمان حال استمراری

برای منفی کردن زمان حال استمراری بلافاصله بعد از فعل to be از کلمه منفی ساز not استفاده میشود. در حالت منفی نیز میتوان این جملات را به شکل اختصاری نوشت، بجز جملاتی که با I am شروع میشوند. در مکالمات بیشتر از حالت اختصاری استفاده میشود. به جملات زیر دقت کنید:

اختصاری منفی حالت منفی  حالت خبری 
I am not cooking. I am cooking.
You aren’t studying. You are not studying. You are studying.
He isn’t coming. He is not coming. He is coming.
She isn’t dancing. She is not dancing. She is dancing.
It isn’t barking. It is not barking. It is barking.
We aren’t swimming. We are not swimming. We are swimming.
You aren’t driving. You are not driving. You are driving.
They aren’t watching TV. They are not watching TV. They are watching TV.

نکاتی در مورد افزودن ing به آخر فعل

1- اگر فعلی به e ختم شود هنگام اضافه کردن ing به آخر آن، e حذف میشود:

type → typing (تایپ کردن)
write → writing (نوشتن)
drive → driving (رانندگی کردن)

2- اگر فعلی به یک حرف بیصدا ختم شود و قبل از آن فقط یک حرف صدادار باشد، هنگام اضافه کردن ing به آخر فعل، حرف آخر تکرار میشود:

hit → hitting (زدن)
sit → sitting (نشستن)
swim → swimming (شنا کردن)
submit → submitting (ثبت کردن)


کاربرد های زمان حال استمراری

1- بیان کاری که در لحظه صحبت در حال انجام است:

Look at those dogs. They are chasing a rabbit.

به آن سگها نگاه کن. آنها دارند یک خرگوش را دنبال میکنند.

What are you doing? I am doing a puzzle.

داری چه کار میکنی؟ دارم جدول حل میکنم.


2- بیان کاری که برای مدتی به طور مداوم در حال انجام است و یا کاری که تبدیل به یک گرایش میشود:

They are still working for that company.

آنها هنوز برای آن شرکت کار میکنند.

Nowadays, more and more people are becoming vegetarian.

این روزها افراد زیادی دارند گیاهخوار میشوند.


3- برای بیان کاری که از قبل برنامه ریزی شده است و در آینده انجام خواهد شد:

I’m meeting my friends tonight.

امشب دوستانم را میبینم.

Are you visiting us next winter?

آیا زمستان آینده به دیدن ما می آیید؟


4- برای بیان یک موقعیت یا اتفاقی به طور موقت در حال انجام است:

He usually plays the piano, but he’s playing bass guitar tonight.

او معمولا پیانو می نوازد، اما امشب دارد گیتار میزند.

The weather forecast was good, but it’s raining at the moment.

پیش بینی درباره هوا خوب بود، اما الان دارد باران میبارد.


5- به همراه قیدهای تکرار always و constantly و عبارت forever برای تاکید درباره کاری که معمولا بصورت دنباله دار اتفاق می افتد:

Jack and Julia are always laughing.

جک و جولیا همیشه در حال خندیدن هستند.

Mr. Brown is leaving here forever.

آقای براون دارد برای همیشه اینجا را ترک میکند.


نشانه های زمان حال استمراری در جمله

معمولا یکی از عبارتهای زیر در جملات حال استمراری وجود دارند که در ابتدا یا انتهای جملات می آیند. این نشانه ها این ها هستند:

now (الان)
right now (همین الان)
at this moment (در این لحظه)
at this time (در این زمان)
at present (در حال حاضر)
look (نگاه کن، ببین)
listen (گوش کن)
just (الساعه، همین الان، در شرف)
still (هنوز)

کلمات  look و listen در ابتدای جمله، کلمات just و still بعد از افعال to be می آیند و بقیه نشانه ها می توانند در ابتدا و یا انتهای جملات حال استمراری بیایند. به مثالهای زیر دقت کنید.

Look! there is a cat in the kitchen.

نگاه کن! یک گربه در آشپزخانه است.

Listen, someone is talking outside.

گوش کن، یک نفر دارد در بیرون حرف میزند.

I’m doing my homework right now.

همین الان دارم تکالیفم را انجام میدهم.

We are watching a film at this moment.

ما در این لحظه در حال تماشای فیلم هستیم.

At present we are waiting for the taxi.

در حال حاضر ما منتظر تاکسی هستیم.

They are still playing football.

آنها هنوز دارند فوتبال بازی میکنند.

Sara is just buying a new purse.

سارا الساعه / همین الان در حال خریدن یک کیف دستی است.


مطالب مربوط به مبحث زمانها:

گذشته ساده چیست و چگونه ساخته میشود؟
حال ساده چیست و کاربرد آن چگونه است؟


منابع:

کتاب English Grammar Digest
وبسایت Education First

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا