اینگلیش تودی

اینگلیش تودی

پنج شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸

حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی | گرامر و مثال از prepositions of place

حروف اضافه مکان در ان

حروف اضافه مکان چیست؟ حروف اضافه مکان حروف اضافه ای هستند که برای اشاره کردن به موقعیت مکانی افراد یا اشیاء به کار برده میشوند. مهمترین حروف اضافه مکان in و on و at هستند که دقیقا مانند حروف اضافه زمان هستند. اما درباه تشخیص و استفاده از آنها ابهامی وجود ندارد زیرا اینجا بحث …

تیر ۲۱, ۱۳۹۸

لغات کتاب 504

مطالب بیشتر…

درس سی و هشتم 504 | لغات و کلمات درس 38 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

درس سی و هشتم لغات 504

لغات درس سی و هشتم 504 با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس سی و هشتم (38) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 38 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه …

تیر ۲۱, ۱۳۹۸

آموزش واژگان مقدماتی

مطالب بیشتر…

نام کشورها در انگلیسی | لیست اسامی ملیت ها و زبان ها در انگلیسی

نام کشور ها در انگلیسی

نام کشورها، ملیت ها و زبان ها در انگلیسی قبل از اینکه لیست و نام کشورها در انگلیسی و ملیت ها را مطالعه کنیم بهتر است چند نکته را یاد بگیریم. در زبان انگلیسی کلمه “country” به معنای کشور، کلمه “Nationality” به معنای ملیت و کلمه “Language” به معنای زبان می باشد. کلمه “Nationality” معمولا …

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸