اینگلیش تودی

اینگلیش تودی

یکشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی | گرامر و مثال از prepositions of place

حروف اضافه مکان در ان

4.7 03 حروف اضافه مکان چیست؟ حروف اضافه مکان حروف اضافه ای هستند که برای اشاره کردن به موقعیت مکانی افراد یا اشیاء به کار برده میشوند. مهمترین حروف اضافه مکان in و on و at هستند که دقیقا مانند حروف اضافه زمان هستند. اما درباه تشخیص و استفاده از آنها ابهامی وجود ندارد زیرا …

تیر ۲۱, ۱۳۹۸

لغات کتاب 504

مطالب بیشتر…

درس چهل و دوم 504 (درس آخر) | لغات و کلمات درس 42 کتاب 504 با معنی

درس چهل و دوم لغات 504

لغات درس چهل و دوم 504 (درس آخر) با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس چهل و دوم (42) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 42 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی …

مرداد ۴, ۱۳۹۸

آموزش واژگان مقدماتی

مطالب بیشتر…

نام کشورها در انگلیسی | لیست اسامی ملیت ها و زبان ها در انگلیسی

نام کشور ها در انگلیسی

3.6 09 نام کشورها، ملیت ها و زبان ها در انگلیسی قبل از اینکه لیست و نام کشورها در انگلیسی و ملیت ها را مطالعه کنیم بهتر است چند نکته را یاد بگیریم. در زبان انگلیسی کلمه “country” به معنای کشور، کلمه “Nationality” به معنای ملیت و کلمه “Language” به معنای زبان می باشد. کلمه …

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸