اینگلیش تودی

اینگلیش تودی

دوشنبه, 25 مارس 2019

زمان حال کامل (ماضی نقلی) در زبان انگلیسی | کاربردهای حال کامل در انگلیسی

زمان حال کامل انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی زمان حال کامل نشان دهنده کاری است که در زمان نامعلوم در گذشته انجام شده است. همچنین این زمان نشان دهنده عملی است که در گذشته شروع شده  و تا زمان حال ادامه داشته است و آثار آن در زمان حال باقی است. نزدیکترین معادل زمان حال کامل انگلیسی …

مارس 13, 2019

لغات کتاب 504

مطالب بیشتر…

درس بیستم 504 | لغات درس 20 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیستم لغات 504

لغات درس بیستم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیستم (20) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 20 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه ظاهر شدن، پدیدار شدن /iˈmɜːrdʒ/ emerge دندانه …

مارس 17, 2019

آموزش واژگان مقدماتی

مطالب بیشتر…

درس سوم | مقدماتی | واژگان و لغات مربوط به اعضای بدن در زبان انگلیسی

اعضای بدن در انگلیسی

اعضای بدن در زبان انگلیسی در این درس همراه ما باشید تا واژگان و لغات مربوط به اعضای بدن را یاد بگیریم. برای درگ بهتر این لغات، از تصاویر استفاده شده است تا شما عزیزان بتوانید هرچه سریعتر و آسان تر آنها را فرا گیرید. در ادامه همراه ما باشید. لغات و واژگان مربوط به …

فوریه 14, 2019