اینگلیش تودی

اینگلیش تودی

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

وجه مجهول در زبان انگلیسی | گرامر جملات مجهول در انگلیسی

وجه مجهول زبان انگلیسی

وجه مجهول در زبان انگلیسی وجه مجهول در انگلیسی زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم به جای فاعل جمله بر فعل انجام شده و یا مفعول تاکید کنیم. این به این معنی است که فاعل جمله از اهمیت کمتری نسبت به فعل یا فاعل برخوردار است و یا نمی دانیم و شاید مهم نیست بدانیم که …

آبان ۱۳, ۱۳۹۸

لغات کتاب 504

مطالب بیشتر…

درس چهل و دوم 504 (درس آخر) | لغات و کلمات درس 42 کتاب 504 با معنی

درس چهل و دوم لغات 504

لغات درس چهل و دوم 504 (درس آخر) با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس چهل و دوم (42) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 42 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی …

مرداد ۴, ۱۳۹۸

آموزش واژگان مقدماتی

مطالب بیشتر…

نام کشورها در انگلیسی | لیست اسامی ملیت ها و زبان ها در انگلیسی

نام کشور ها در انگلیسی

4.2 / 5 ( 56 votes ) نام کشورها، ملیت ها و زبان ها در انگلیسی قبل از اینکه لیست و نام کشورها در انگلیسی و ملیت ها را مطالعه کنیم بهتر است چند نکته را یاد بگیریم. در زبان انگلیسی کلمه “country” به معنای کشور، کلمه “Nationality” به معنای ملیت و کلمه “Language” به …

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸