اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸

ضمایر استفهامی در انگلیسی – Interrogative Pronouns

ضمایر استفهامی

3.7 / 5 ( 9 votes ) ضمایر استفهامی و کاربرد آنها ضمایر استفهامی ضمایری هستند که برای پرسیدن سوال استفاده میشوند. در زبان انگلیسی تنها پنج ضمیر استفهامی وجود دارد. هر کدام از این ضمایر برای پرسیدن درباره موضوع خاصی به صورت پرسش مستقیم و غیر مستقیم به کار میروند. برخی از ضمایر استفهامی … مطالعه بیشتر...

ضمایر, گرامر
دی ۲۸, ۱۳۹۷

ضمایر انعکاسی و تاکیدی در انگلیسی – Reflexive Pronouns

ضمایر انعکاسی و تاکیدی

4.6 / 5 ( 8 votes ) تعریف ضمایر انعکاسی ضمایر انعکاسی (reflexive pronouns) ضمایری هستند که به self- یا selves- ختم می شوند و زمانی استفاده میشوند که فاعل و مفعول جمله یکی باشند که در این صورت جانشین مفعول میشوند. برای مثال در جمله “من به خودم باور دارم.” کلمه “خودم” یک ضمیر … مطالعه بیشتر...

ضمایر, گرامر
دی ۱۸, ۱۳۹۷

ضمایر موصولی و جملات وصفی در زبان انگلیسی

ضمایر موصولی

3.2 / 5 ( 28 votes ) جمله وصفی چیست؟ جمله وصفی جمله ای است که بعد از یک اسم می آید و آن اسم را برای شنونده یا خواننده مشخص تر میکند، یعنی آن اسم را به گونه ای توصیف میکند. به مثال زیر توجه کنید: The student who came late is my friend. … مطالعه بیشتر...

ضمایر, گرامر
دی ۱۲, ۱۳۹۷

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی – demonstrative pronouns

ضمایر اشاره

3.5 / 5 ( 4 votes ) ضمیر اشاره چیست؟ ضمیر اشاره ضمیری است که برای اشاره به چیز خاصی در جمله به کار میرود.  این ضمایر میتوانند به چیزهایی از نظر زمانی و مکانی اشاره کنند و همچنین می توانند مفرد و یا جمع باشند. این ضمایر هنگام استفاده برای اشاره به چیزهایی از … مطالعه بیشتر...

ضمایر, گرامر
دی ۱۲, ۱۳۹۷

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی چیست؟ – object pronouns

ضمایر مفعولی

4.4 / 5 ( 124 votes ) تعریف ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی: ضمایر مفعولی ضمایری هستند که به جای مفعول جمله می آیند و از تکرار آن در جملات بعدی جلوگیری میکنند. معفول کسی یا چیزی است که فعل جمله روی آن انجام میشود. مفعول میتواند مفعول مستقیم یا غیر مستقیم و یا مفعول … مطالعه بیشتر...

ضمایر, گرامر
دی ۱۲, ۱۳۹۷

ضمایر فاعلی – subject pronouns

ضمایر فاعلی

4.8 / 5 ( 5 votes ) تعریف ضمایر فاعلی در انگلیسی: ضمایر فاعلی ضمایری هستند که به جای فاعل جمله می آیند و از تکرار آن جلوگیری میکنند. ضمایر فاعلی میتوانند جمع یا مفرد، مونث یا مذکر و یا خنثی باشند. منظور از خنثی این است که به جنسیت خاصی اشاره نکنند. ضمایر فاعلی … مطالعه بیشتر...

ضمایر, گرامر
دی ۱۲, ۱۳۹۷