اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
یکشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

5.0 04 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی تشخیص اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در هر زبانی بسیار مهم است. زیرا معرف ها و فعل هایی که با هر یک از این اسامی به کار میروند متفاوت اند. در این درس قصد داریم تا با اسم قابل شمارش و غیر … مطالعه بیشتر...

اسم, گرامر
بهمن ۵, ۱۳۹۷

اسم عام و خاص در زبان انگلیسی

اسم خاص و عام در انگلیسی

4.8 05 اسم عام چیست؟ اسم عام اسمی است که به یک شخص، شیء، حیوان و مکان خاصی اشاره ندارد و به تمامی افراد همجنس و همنوع در یک گروه اشاره دارد. برای مثال اسم “boy” به معنی پسر است و به یک پسر خاصی اشاره ندارد بلکه در حالت کلی به  جنس پسر اشاره … مطالعه بیشتر...

اسم, گرامر
دی ۱۲, ۱۳۹۷

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

4.7 08 تعریف اسم: اسم کلمه ای است برای نامگذاری انسانها، حیوانات، اشیا و مکانها.  روشهای جمع بستن اسامی با قاعده در انگلیسی 1- متداول ترین راه برای جمع بستن اسم بی قاعده اضافه کردن s به انتهای آن میباشد. به مثالهای زیر دقت کنید:     computer pen student cat book مفرد computers pens students … مطالعه بیشتر...

اسم, گرامر
دی ۱۲, ۱۳۹۷