اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸

اسامی انتزاعی و غیر انتزاعی در زبان انگلیسی | گرامر concrete and abstract nouns

اسامی انتزاعی و غیر انتزاعی

4 / 5 ( 4 votes ) اسامی انتزاعی و غیر انتزاعی در زبان انگلیسی اسامی از نظر واقعی و قابل لمس بودن یا نبودن به دو دسته اسامی انتزاعی و غیر انتزاعی تقسیم میشوند. هر کدام از این اسامی نیز میتواند در دسته اسامی مفرد یا جمع، خاص یا عام قرار بگیرد. در ادامه … مطالعه بیشتر...

اسم, گرامر
شهریور ۲۹, ۱۳۹۸

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

3.9 / 5 ( 15 votes ) اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی تشخیص اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در هر زبانی بسیار مهم است. زیرا معرف ها و فعل هایی که با هر یک از این اسامی به کار میروند متفاوت اند. در این درس قصد داریم تا با … مطالعه بیشتر...

اسم, گرامر
بهمن ۵, ۱۳۹۷

اسم عام و خاص در زبان انگلیسی

اسم خاص و عام در انگلیسی

4.2 / 5 ( 6 votes ) اسم عام چیست؟ اسم عام اسمی است که به یک شخص، شیء، حیوان و مکان خاصی اشاره ندارد و به تمامی افراد همجنس و همنوع در یک گروه اشاره دارد. برای مثال اسم “boy” به معنی پسر است و به یک پسر خاصی اشاره ندارد بلکه در حالت … مطالعه بیشتر...

اسم, گرامر
دی ۱۲, ۱۳۹۷

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

4.6 / 5 ( 9 votes ) تعریف اسم: اسم کلمه ای است برای نامگذاری انسانها، حیوانات، اشیا و مکانها.  روشهای جمع بستن اسامی با قاعده در انگلیسی 1- متداول ترین راه برای جمع بستن اسم بی قاعده اضافه کردن s به انتهای آن میباشد. به مثالهای زیر دقت کنید:     computer pen student cat … مطالعه بیشتر...

اسم, گرامر
دی ۱۲, ۱۳۹۷