اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی | گرامر و مثال از prepositions of place

حروف اضافه مکان در ان

4.7 / 5 ( 7 votes ) حروف اضافه مکان چیست؟ حروف اضافه مکان حروف اضافه ای هستند که برای اشاره کردن به موقعیت مکانی افراد یا اشیاء به کار برده میشوند. مهمترین حروف اضافه مکان in و on و at هستند که دقیقا مانند حروف اضافه زمان هستند. اما درباه تشخیص و استفاده از … مطالعه بیشتر...

حروف اضافه, گرامر
تیر ۲۱, ۱۳۹۸

حرف اضافه زمان در زبان انگلیسی | گرامر و مثال از prepositions of time

حرف اضافه زمان در انگلیسی

4.9 / 5 ( 8 votes ) حرف اضافه زمان چیست؟ حرف اضافه زمان کلمه ای است که در داخل جمله برای صحبت کردن درباره زمان خاصی به کار میرود. این زمان شامل یک تاریخ، یکی از ایام هفته یا زمان دقیق انجام شدن کاری است. مهم ترین حروف اضافه زمان شامل “at“، “on“، “in“، … مطالعه بیشتر...

حروف اضافه, گرامر
تیر ۸, ۱۳۹۸

حروف اضافه در زبان انگلیسی | گرامر prepositions | انواع حرف اضافه

حروف اضافه در انگلیسی

4.7 / 5 ( 6 votes ) حرف اضافه چیست؟ “حرف اضافه کلمه ای است که برای متصل کردن یک اسم، ضمیر یا عبارت به یک کلمه دیگر در داخل جمله استفاده میشود.” وظیفه انها در داخل جمله وصل کردن افراد، اشیاء، زمان و مکانها به یکدیگر است. حروف اضافه معمولا کلمات کوتاه هستند و … مطالعه بیشتر...

حروف اضافه, گرامر
تیر ۸, ۱۳۹۸