فعل هاگرامر

افعال ربطی در زبان انگلیسی

انواع فعل ربطی | linking verbs

افعال ربطی در زبان انگلیسی افعالی هستند که نشان دهنده انجام کاری نیستند و وجود حالتی را نشان میدهند. به آنها فعل ربطی میگویند زیرا که این افعال، فاعل را به یک صفت، جمله، عبارت و … وصل میکنند که درباره آن فاعل اطلاعاتی را به ما میدهند و یا آن اسم را توصیف میکنند. در زبان انگلیسی انواع مختلفی از فعل های ربطی وجود دارد. بعضی از این افعال همیشه فعل ربطی هستند و برخی هم فعل ربطی اند و هم فعل حرکتی (کنشی).

انواع افعال ربطی در انگلیسی کدامند؟

مهمترین فعل های ربطی در زبان انگلیسی عبارت اند از سه گروه زیر. این سه گروه همیشه و فقط به عنوان فعل ربطی به کار میروند:

  • تمام مشتقات فعل “to be”:

am, is, is being, are, are being, was, was being, were, were being, has been, have been, …

  • فعل “become” به معنای “شدن” و تمام مشتقاتش:

become, becomes, became, has become, have, become, have become, will become, …

  • فعل “seem” به معنای “به نظر رسیدن” و تمام مشتقاتش:

seem, seems, seemed, has seem, have seem, had seem, …


مثال از افعال ربطی بالا در داخل جمله

I am happy today.

من امروز خوشحال هستم. در این جمله فعل ربطی “am” فاعل را به کلمه خوشحال وصل کرده است.

She was angry and shouted at me.

او عصبانی بود و بر سرم فریاد کشید. در اینجا فعل ربطی “was” فاعل را به صفت عصبانی وصل کرده است.

They became sad when you left them.

آنها ناراحت شدند وقتی که شما ترکشان کردید.

You seem tired. It’s better to take a rest.

خسته به نظر می آیی. بهتر است استراحت کنی.


لیست افعالی که هم ربطی اند و هم غیر ربطی

همانطور که گفته شد بعضی از فعلها در دو حالت ربطی و غیر ربطی به کار میروند. اکنون این سوال پیش ما آید که از کجا باید تشخیص دهیم که یک فعل ربطی است یا نه؟ در این حالت باید از معنی فعل بفهمیم که ربطی است یا نه. و این نکته را در نظر داشته باشید که بعد از افعال ربطی اکثرا از صفت و یا عبارت یا جمله ای استفاده میشود که فاعل را توصیف میکند. اما بعد از افعال غیر ربطی اکثرا از مفعول و یا قید استفاده میشود. برای مثال فعل “look” در معنای “به نظر رسیدن” یک فعل ربطی به حساب می آید اما در معنای “نگاه کردن” یک فعل حرکتی به حساب می آید که غیر ربطی است. مثال:

He looked angry.

او به نظر عصبانی بود.

He looked at me angrily.

او با عصبانیت به من نگاه کرد.

در جمله اول فعل “look” با توجه به معنی اش و اینکه بعد از آن صفت آمده است، فعل ربطی محسوب میشود. یعنی فاعل را به صفت متصل کرده است. اما در جمله دوم فعل غیر ربطی به حساب می آید چون بعد از آن هم مفعول و هم قید حالت آمده است.

این افعال ربطی عبارت اند از:

معنی حالت غیر ربطی معنی حالت ربطی فعل
نگاه کردن به نظر رسیدن look
لمس کردن احساس کردن feel
ظاهر شدن به نظر رسیدن appear
ماندن (در جایی) باقی ماندن (در حالتی) remain
چشیدن مزه دادن taste
بوییدن بو دادن smell
رشد کردن، پرورش دادن شدن grow

مثالهای بیشتر از افعال ربطی به همراه معنی فارسی

به مثالهای زیر دقت کنید. هر فعل به کار رفته در جمله اول فعل ربطی و در جمله دوم فعل غیر ربطی میباشد.

The cake smells good.

کیک بوی خوبی میدهد.

I smelled the cake.

من کیک را بوییدم.


I felt so cold that day.

آن روز خیلی احساس سرما کردم.

I felt on the floor to find my lost keys.

بر روی کف زمین دست کشیدم تا کلیدهای گم شده ام را پیدا کنم.


The soup tastes spicier than usual.

مزه سوپ تند تر از همیشه است.

Would you taste that soup?

ممکن است آن سوپ را مزه کنی (بچشی)؟


این مطالب را حتما بخوانید:

صفت در زبان انگلیسی
صفات اشاره در زبان انگلیسی کدامند؟
افعال بیقاعده پر کاربرد در انگلیسی


منابع:

وبسایت softschools.com
وبسایت grammarly

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

‫18 دیدگاه ها

  1. من زبانم متوسطه و میخوام اقا سجاد کمکم کنه
    دانشجوی پزشکی همدان هستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا