اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی | گرامر quantifiers | لیست کمیت سنج ها

کمیت سنج ها در انگلیسی

4.0 14 کمیت سنج ها در زبان انگلیسی کمیت سنج ها یا صفات کمی در زبان انگلیسی کلمات یا عباراتی هستند که قبل از اسم می آیند تا کمیت آن را از نظر تعداد یا مقدار مشخص کنند. در زبان انگلیسی چند نوع کمیت سنج وجود دارد. برخی از آنها فقط با اسامی قابل شمارش، … مطالعه بیشتر...

گرامر, معرف های اسم
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸

تفاوت a few و few چیست؟ گرامر و قواعد a few و few

تفاوت a few و few

4.3 06 تفاوت a few و few در زبان انگلیسی درست است که “a few” و “few” از نظر ظاهری خیلی شبیه به هم هستند، اما از نظر کاربرد و معنی متفاوت می باشند. این دو کلمه از معرف های اسم در انگلیسی به شمار می آیند و با اسامی قابل شمارش جمع به کار … مطالعه بیشتر...

گرامر, معرف های اسم
بهمن ۹, ۱۳۹۷

کاربرد و تفاوت a few و a little چیست؟ | گرامر a few و a little

کاربرد و تفاوت a few و a little

5.0 04 کاربرد و تفاوت a few و a little در زبان انگلیسی هر دوی این کلمات از معرف های اسم به حساب می آیند. کلمه “a few” به معنای “تعدادی، تعداد کمی” می باشد و تنها قبل از اسامی قابل شمارش جمع به کار میرود. کلمه “a little” به معنای “مقداری، کمی، مقدار کمی” … مطالعه بیشتر...

گرامر, معرف های اسم
بهمن ۷, ۱۳۹۷

معرف های اسم در زبان انگلیسی کدامند؟ | گرامر Noun Determiners

معرف های اسم

5.0 05 معرف های اسم در زبان انگلیسی کدامند؟ معرف های اسم در انگلیسی به هر کلمه ای گفته میشود که قبل از اسم می آید و آن اسم را از نظر دور یا نزدیک بودن، از نظر تعداد، مالکیت و … برای خواننده یا شنونده به طور دقیق مشخص میکند. معرفهای اسم شامل موارد زیر … مطالعه بیشتر...

گرامر, معرف های اسم
بهمن ۷, ۱۳۹۷

صفات اشاره در زبان انگلیسی کدامند؟ انواع صفت اشاره

صفات اشاره در انگلیسی

5.0 04 صفات اشاره در زبان انگلیسی همه ما میدانیم که صفت چیست. برای یادآوری بیشتر یک بار دیگر تعریف صفات را بازگو میکنیم. “صفت کلمه ای است که قبل از اسم یا بعد از افعال to be می آید و اسم را توصیف میکند”. این ساده ترین تعریف برای صفت می باشد. حالا باید … مطالعه بیشتر...

صفت ها, گرامر
بهمن ۳, ۱۳۹۷

حرف تعریف the در انگلیسی را چه موقع استفاده کنیم / نکنیم؟

حرف تعریف the

4.6 15 حرف تعریف the کلمه “the” یکی از معرف های اسم و یکی از رایج ترین و پر کاربردترین کلمات انگلیسی می باشد. مطمئنا خیلی ها موارد استفاده آنها را به درستی نمیدانند و به شکل ناخود آگاه به کار میبرند. حرف تعریف “the” تنها حرف تعریف معین در زبان انگلیسی میباشد. زمانی از حرف … مطالعه بیشتر...

حروف تعریف, گرامر
دی ۳۰, ۱۳۹۷

حروف تعریف نامعین (نکره) در زبان انگلیسی

حروف تعریف نامعین

5.0 03 حروف تعریف نامعین (نکره) و کاربرد آنها حروف تعریف نا معین قبل از اسامی مفرد و یا جمع می آیند و نشان میدهند که آن اسم برای شنونده نامعین و نامشخص است. این حروف تنها قبل از اسامی عام می آیند و قبل از اسامی خاص استفاده نمیشوند. (برای مطالعه بیشتر به بخش … مطالعه بیشتر...

حروف تعریف, گرامر
دی ۲۹, ۱۳۹۷

صفات ملکی در زبان انگلیسی – Possessive Adjectives

صفات ملکی

4.3 09 تعریف صفت ملکی و محل آن ها در جملات صفات ملکی نشان دهنده دارایی و مالکیت شیئی نسبت به انسان و یا مالکیت غیر انسان نسبت به غیر انسان هستند. برای مثال وقتی میگوییم “کتاب آن ها” میخواهیم مالکیت “آن ها” را نسبت به کتاب نشان دهیم. صفات ملکی از معرفهای اسم به … مطالعه بیشتر...

صفت ها, گرامر
دی ۱۴, ۱۳۹۷