محصولات اینگلیش تودی
اسمگرامر

اسم عام و خاص در زبان انگلیسی

اسم عام چیست؟

اسم عام اسمی است که به یک شخص، شیء، حیوان و مکان خاصی اشاره ندارد و به تمامی افراد همجنس و همنوع در یک گروه اشاره دارد. برای مثال اسم “boy” به معنی پسر است و به یک پسر خاصی اشاره ندارد بلکه در حالت کلی به  جنس پسر اشاره دارد. اسم های زیر همگی اسم عام هستند:

girl (دختر) – man (مرد) – woman (زن) – country (کشور) – city (شهر) – cat (گربه) – tree (درخت) – forest (جنگل)


اسم خاص چیست؟

اسم خاص اسمی است که به یک شخص، شیء، حیوان و یا مکان خاص و مشخصی اشاره میکند. برای مثال اسم “Tehran” یک اسم خاص است و به شهر تهران اشاره میکند و همگان “Tehran” را به عنوان پایتخت ایران می شناسند.

اسامی خاص شامل این اسم ها میباشد:

اسم افراد:

Ali, Zahra, John , ….


اسم شهرها و کشورها:

Tehran, London, Iran, Brazil , …


اسم ایام هفته و ماهای سال:

Sunday, Friday, January, Bahman , …


اسمی که با صفت ملکی یا صفت اشاره بیاید:

my car, our house, that book, this place , …


نکات مهم درباره اسامی عام و خاص:

1- اسامی فصل ها در زبان انگلیسی عام به حساب می آیند:

spring, summer, fall, winter

2- برای اسامی خاص از حروف تعریف (a, an, the, some) استفاده نمیشود چون این اسامی خودشان تعریف شده اند و نیازی به حرف تعریف ندارند و این حروف تعریف فقط با اسامی عام به کار میروند.
اسامی انتزاعی و غیر انتزاعی


منابع: گرامر پیشرفته عباس فرزام، گرامر تخصصی خیلی سبز

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

‫32 دیدگاه ها