فعل هاگرامر

افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی بعضی از افعال متعدی هستند که دو مفعول لازم دارند (به بحث افعال لازم و متعدی مراجعه کنید). یکی از این مفعول ها، مفعول مستقیم و دیگری مفعول غیر مستقیم است. مفعول مستقیم مفعولی است که کار مستقیما بر روی آن انجام میشود و مفعول غیر مستقیم کسی یا چیزی است که کار برایش انجام میشود. به جمله زیر دقت کنید:

They gave me a flower.

آنها به من یک گل دادند.

در این مثال کلمه “گل” مفعول مستقیم است زیرا کار مستقیما بروی آن انجام شده است. کلمه “من” نیز مفعول غیر مستقیم است چون کار برایش انجام شده است.

نکته: میتوان مفعول مستقیم و غیر مستقیم را جابجا کرد. یعنی جمله بالا را میتوان به شکل زیر نوشت. در این صورت قبل از مفعول غیر مستقیم از یکی از حروف اضافه to یا for استفاده میشود که بستگی به فعل دارد:

They gave a flower to me.


لیست افعال دو مفعولی با حرف اضافه to

اگر مفعول غیر مستقیم را بعد از مفعول مستقیم قرار دهیم، در این صورت قبل از مفعول غیر مستقیم از حرف اضافه to استفاده میکنیم. لیست افعالی را که مفعول غیر مستقیم آنها حرف اضافه to میگیرند را در جدول زیر مشاهده میکنید و در ادامه چند مثال از آنها را نیز برای شما نوشته ایم.

معنی فعل
پاداش دادن award
پیشنهاد دادن offer
فدستادن، ارسال کردن send
آوردن bring
غذا دادن feed
قول دادن promise
گفتن tell
دادن give
پرداخت کردن pay
نوشتن write
اهدا کردن grant
نشان دادن show
درس دادن teach
ایمیل فرستادن mail
فروختن sell
هدیه دادن present
قرض دادن lend
پست کردن post
خواندن read

 

مثال از افعال دو مفعولی بالا:

They awarded a gold medal to top 10 schools.

آنها به 10 مدرسه برتر مدال طلا پاداش دادند.

They offered a management job to me.

آنها یک شغل مدیریتی به من پیشنهاد دادند.

I sent some money to you.

مقداری پول برایت فرستادم.

Sam brought some flowers to you.

سَم تعدادی گل برایت آورد.

My brother promised a laptop to me.

برادرم قول یک لپ تاپ را به من داد.

She told the truth to her mother.

او حقیقت را به مادرش گفت.

My mother read stories to my sister.

مادرم برای خواهرم داستان میخواند.


لیست افعال دو مفعولی با حرف اضافه for

لیست افعالی را که مفعول غیر مستقیم آنها حرف اضافه for میگیرند را در جدول زیر مشاهده میکنید و در ادامه چند مثال از آنها را نیز برای شما نوشته ایم.

معنی فعل
پختن bake
پیدا کردن find
پر کردن pour
رزرو کردن book
تهیه کردن get
آماده کردن prepare
ساختن build
بافتن knit
رزرو کردن reserve
خریدن buy
ساختن make
آواز خواندن sing
آشپزی کردن cook
سفارش دادن order
مهیا کردن provide
لطف کردن do a favor

 

مثال از افعال دو مفعولی بالا:

Can you get a gift card for me?

میتوانی برای من یک کارت هدیه تهیه کنی؟

My brother prepares the table for us.

برادرم میز را برای ما آماده میکند.

My grandma knitted a sweater for my father.

مادر بزرگم برای پدرم یک ژاکت بافت.

He reserved a room for us.

او برای ما یک اتاق رزرو کرد.

Can you do a favor for me?

می شود لطفی برایم بکنی؟

They bought a house for themselves.

آنها برای خودشان یک خانه خریدند.


مطالب مرتبط با مبحث فعل ها:
افعال بی قاعده انگلیسی
افعال با قاعده انگلیسی
تفاوت must و have to
افعال حسی در زبان انگلیسی
افعال ربطی انگلیسی

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا