اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز چهارم از هفته دوم 1100 واژه | لغات هفته دوم 1100 روز چهارم

روز چهارم از هفته دوم 1100

4 / 5 ( 1 vote ) روز چهارم از هفته دوم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز چهارم از هفته دوم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس چهارم از هفته دوم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۱, ۱۳۹۸

روز سوم از هفته دوم 1100 واژه | لغات هفته دوم 1100 روز سوم

روز سوم از هفته دوم 1100

روز سوم از هفته دوم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز سوم از هفته دوم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس سوم از هفته دوم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۱, ۱۳۹۸

روز دوم از هفته دوم 1100 واژه | لغات هفته دوم 1100 روز دوم

روز دوم از هفته دوم 1100

روز دوم از هفته دوم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز دوم  از هفته دوم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس دوم از هفته دوم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۱, ۱۳۹۸

روز اول از هفته دوم 1100 واژه | لغات هفته دوم 1100 روز اول

روز اول از هفته دوم 1100

5 / 5 ( 1 vote ) روز اول از هفته دوم 1100 واژه در این درس به آموزش لغات روز اول از هفته دوم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس اول از هفته دوم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 1100 واژه
مرداد ۱۱, ۱۳۹۸