اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

زمان حال کامل (ماضی نقلی) در زبان انگلیسی | کاربردهای حال کامل در انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل نشان دهنده کاری است که در زمان نامعلوم در گذشته انجام شده است. همچنین این زمان نشان دهنده عملی است که در گذشته شروع شده  و تا زمان حال ادامه داشته است و آثار آن در زمان حال باقی است. نزدیکترین معادل زمان حال کامل انگلیسی در زبان فارسی، ماضی نقلی میباشد. با این وجود ممکن است هنگام ترجمه در برخی موارد، کاملا مطابق با ماضی نقلی فارسی نباشد.

ساختار زمان حال کامل انگلیسی

در ساختار این زمان از افعال کمکی have و has به همراه قسمت سوم فعل به کار میرود. اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد از has استفاده میشود و برای بقیه شخص ها از have استفاده میشود. فرمول زمان حال کامل:


بیشتر بخوانید:
افعال بی قاعده در زبان انگلیسی
افعال با قاعده در زبان انگلیسی


فاعل + have / has + قسمت سوم فعل

کاربردهای زمان حال کامل در زبان انگلیسی

کاربرد اول: کاری یا موقعیتی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است:

I have lived in Tehran since 1990.

از سال 1990 در تهران زندگی کرده ام. (هنوز هم دارم زندگی میکنم)

She has worked in the bank for five years.

او به مدت پنج سال در بانک کار کرده است. (هنوز هم کار میکند)

We have had the same car for ten years.

ما به مدت ده سال همین ماشین را داشته ایم. (هنوز هم داریم)

Have you played the piano since you were a child?

آیا تو پیانو را از زمانی که کودک بوده ای نواخته ای؟

نکته مهم: بعد از for از مدت زمان به کار میرود (مدت طول کشیدن کار) و بعد از since مبدا زمان (زمانی که کار شروع شده است). مثال:

She has lived in Iran for six years.

او به مدت شش سال در ایران زندگی کرده است. (طول زمان)

She has lived in Iran since 2013.

او از سال 2013 در ایران زندگی کرده است. (مبدا زمان)


کاربرد دوم: زمان مورد اشاره ی عمل هنوز تمام نشده باشد:

I have worked hard this week.

این هفته خیلی سخت کار کرده ام. (هفته هنوز تمام نشده است)

It has rained a lot this year.

امسال باران زیادی باریده است. (سال هنوز به پایان نرسیده)

We haven’t seen her today.

امروز او را ندیده ایم. (روز هنوز تمتم نشده)


کاربرد سوم: بیان کاری که بین گذشته و حال در زمان نامشخصی تکرار شده است:

They have seen that film six times.

آنها شش بار آن فیلم را دیده اند.

It has happened several times already.

قبلا چندین بار اتفاق افتاده است.

She has visited them frequently.

او بارها آنها را دیده است.

We have eaten at that restaurant three times.

ما در آن رستوران سه بار غذا خورده ایم.


کاربرد چهارم: کاری که قبل از مان حال به تازگی به پایان رسیده است (استفاده از just در جمله):

Have you just finished work?

آیا کارتان را تازه تمام کرده اید؟

I have just eaten.

همین الان چیزی خورده ام.

We have just seen her.

به تازگی او را دیده ایم.

Has he just left?

آیا او تازه رفته است؟


کاربرد پنجم: زمان دقیق انجام کار مهم نباشد و یا معلوم نباشد:

Someone has eaten my food!

کسی غذای مرا خورده است!

Have you seen ‘Gone with the Wind’?

آیا “بر باد رفته” را دیده ای؟

She‘s studied Japanese, Russian, and English.

او ژاپنی، روسی و انگلیسی خوانده است.


منبع: www.ef.com

دیدگاه خودتان را ارسال کنید
4 دیدگاه
محمد مهدی قریشی
تیر ۱۷, ۱۳۹۸

خیلی از شما ممنونم خیلی خوب توضیح دادید

  english2day
  تیر ۲۱, ۱۳۹۸

  خواهش میکنم دوست عزیز. ممنون از نظرتون

Azizullah
شهریور ۱۹, ۱۳۹۸

خیلی خیلی عالی استاد گرانقدر.
همکاری شما را در آینده نیاز دارم.
من خودم هم فارغالتحصیل زبان چینایی هستم.
سپاس

  english2day
  شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

  خیلی ممنون از نظر شما دوست عزیز. لطف دارین