گرامرمعرف های اسم

کاربرد و تفاوت a few و a little چیست؟ | گرامر a few و a little

آموزش زبان متوسطه زبان متوسطه اول

هر دوی این کلمات از معرف های اسم به حساب می آیند. کلمه “a few” به معنای “تعدادی، تعداد کمی” می باشد و تنها قبل از اسامی قابل شمارش جمع به کار میرود. کلمه “a little” به معنای “مقداری، کمی، مقدار کمی” می باشد و فقط با اسامی غیر قابل شمارش به کار میرود. تنها تفاوت a few و a little در استفاده آنها قبل از اسامی قابل شمارش یا غیر قابل شمارش است.

مثال از a few و a little در داخل جملات

در مثال های زیر تفاوت و کاربرد a few و a little کاملا مشخص می باشد:

I really would like to have a little peace.

من واقعا دوست دارم کمی آرامش داشته باشم.


There are a few books in my library. Do you want to read them?

تعدادی کتاب در کتابخانه من وجود دارد. آیا میخواهی آنها را بخوانی؟


My sister usually puts a little sugar in her coffee.

خواهرم معمولا مقداری شکر در قهوه اش میریزد.


My neighbor let me pick a few apples from his tree.

همسایه ام اجازه داد تا تعدادی سیب از درختش بچینم.


There’s a little food left on the plate.

مقدار کمی غذا در بشقاب باقی مانده است.


A few of my school friends live abroad.

تعدادی از دوستان مدرسه ام در خارج زندگی میکنند.


حتما این پست ها را مطالعه کنید:
معرف های اسم در انگلیسی
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا