اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

تفاوت rise و raise در انگلیسی با مثال | کاربرد و فرق افعال raise و rise

تفاوت rise و raise

تفاوت rise و raise همواره یکی از چالشهای زبان آموزان بوده است. حتی کسانی که کلاسها و دوره های مختلفی را گذرانده اند نیز گاهی اوقات در کاربرد این دو فعل دچار اشتباه میشود. امیدواریم با مطالعه این مطلب کمکی کرده باشیم تا تفاوت دو فعل rise و raise را متوجه شوید و از آنها به درستی استفاده کنید.

معنی و کاربرد فعل rise

فعل rise یکی از افعال لازم است. یعنی در داخل جمله مفعول نمیگیرد. همچنین این فعل در دسته افعال بی قاعده انگلیسی قرار دارد و قسمت دوم آن rose و قسمت سوم آن risen میباشد. بر اساس فرهنگ لغت آکسفورد فعل rise یکی از هزار کلمه پر تکرار در زبان انگلیسی است. معانی مختلف فعل rise عبارت اند از :

 • بالا رفتن
 • صعود کردن
 • طلوع کردن
 • به پا خاستن
 • ایستادن
 • شورش کردن
 • قیام کردن
 • از بستر برخاستن
 • افزایش قیمت چیزی
 • از نظر اجتماعی رشد کردن

مثال از فعل rise در داخل جمله:

When teacher enters to class, students should rise.

وقتی معلم وارد کلاس میشود، دانش آموزان باید بایستند.

The workers rose against their boss.

کارگران بر علیه رئیسشان شورش کردند.

The sun rises form the East.

خورشید از سمت شرق طلوع میکند.

Rents have risen in this part of town.

اجاره ها در این قسمت شهر افزایش یافته است.


 معنی و کاربرد فعل raise

فعل raise یک فعل متعدی است؛ یعنی اینکه در داخل جمله مفعول میگیرد. این فعل در دسته افعال با قاعده انگلیسی قرار میگیرد و قسمت دوم و سوم آن raised میباشد. این فعل نیز یکی از هزار کلمه پر تکرار در زبان انگلیسی میباشد. معانی فعل raise عبارت اند از:

 • بلند کردن
 • بالا بردن
 • زیادتر کردن
 • ارتقا دادن
 • بچه را بار آوردن
 • گیاه و حیوان پرورش دادن

مثال از فعل raise در داخل جمله:

The student raised his hand to ask a question.

دانش آموز دستش را بلند کرد تا سوال بپرسد.

I raised the child from the ground.

من کودک را از روی زمین بلند کردم.

The landlord raised the rent.

صاحب خانه اجاره را افزایش داد.

He was raised to the rank of colonel.

او به مقام سرهنگی ارتقا یافت.


مطالعه بیشتر: افعال لازم و متعدی در زبان انگلیسی

دیدگاه خودتان را ارسال کنید
2 دیدگاه
سمیه حسبن پناهی
تیر ۱۸, ۱۳۹۸

سلام وقتون بخیر میشه لطف کنید جواب سوالاته بنده ارسال فرمایید