اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
پنج شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نام کشورها در انگلیسی | لیست اسامی ملیت ها و زبان ها در انگلیسی

نام کشور ها در انگلیسی

نام کشورها، ملیت ها و زبان ها در انگلیسی قبل از اینکه لیست و نام کشورها در انگلیسی و ملیت ها را مطالعه کنیم بهتر است چند نکته را یاد بگیریم. در زبان انگلیسی کلمه “country” به معنای کشور، کلمه “Nationality” به معنای ملیت و کلمه “Language” به معنای زبان می باشد. کلمه “Nationality” معمولا … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, آموزش واژگان مقدماتی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

درس سی ام 504 | لغات و کلمات درس 30 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس سی ام لغات 504

لغات درس سی ام 504 با تلفظ و معنی فارسی ابتدا لغات درس سی ام (30) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 30 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه به تصویر … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

درس بیست و نهم 504 | لغات درس 29 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و نهم لغات 504

لغات درس بیست و نهم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و نهم (29) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 29 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه زحمت / زحمت … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

درس بیست و هشتم 504 | لغات درس 28 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و هشتم لغات 504

لغات درس بیست و هشتم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و هشتم (28) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 28 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه یاغی / تبهکار … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

درس بیست و هفتم 504 | لغات درس 27 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و هفتم لغات 504

لغات درس بیست و هفتم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و هفتم (27) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 27 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه علی رغم / … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

درس بیست و ششم 504 | لغات درس 26 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و ششم لغات 504

لغات درس بیست و ششم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و ششم (26) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 26 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه ممکن / شدنی … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

درس بیست و پنجم 504 | لغات درس 25 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و پنجم لغات 504

لغات درس بیست و پنجم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و پنجم (25) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 25 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه معمار / طراح … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

درس بیست و چهارم 504 | لغات درس 24 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و چهارم لغات 504

لغات درس بیست و چهارم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و چهارم (24) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 24 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه وحشی، خشن /fɪrs/ … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
فروردین ۹, ۱۳۹۸

درس بیست و سوم 504 | لغات درس 23 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و سوم لغات 504

لغات درس بیست و سوم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و سوم (23) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 23 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه خزنده /ˈreptaɪl/ reptile … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
فروردین ۸, ۱۳۹۸

درس بیست و دوم 504 | لغات درس 22 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

درس بیست و دوم لغات 504

لغات درس بیست و دوم 504 با تلفظ و معنی ابتدا لغات درس بیست و دوم (22) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 22 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است. معنی تلفظ کلمه نگهبان، زندانبان /ˈwɔːrdn/ … مطالعه بیشتر...

آموزش واژگان انگلیسی, لغات کتاب 504
فروردین ۸, ۱۳۹۸