حروف تعریفگرامر

حروف تعریف نامعین (نکره) در زبان انگلیسی

حروف تعریف نا معین قبل از اسامی مفرد و یا جمع می آیند و نشان میدهند که آن اسم برای شنونده نامعین و نامشخص است. این حروف تنها قبل از اسامی عام می آیند و قبل از اسامی خاص استفاده نمیشوند. (برای مطالعه بیشتر به بخش اسم عام و خاص در انگلیسی مراجعه کنید.) حروف تعریف نامعین شامل aansomeany می باشند.

کاربرد حروف تعریف نامعین a و an

هر دو از معرفهای اسم در انگلیسی به شمار میروند و فقط قبل از اسم مفرد قابل شمارش به کار میروند و نشان می دهند که آن اسم برای شنونده نامعین است. در فارسی معادل “یک، ی نکره” می باشند. حرف تعریف an قبل از اسمی به کار میرود که با یک حرف صدادار (aeiou) شروع شده باشد.

We have a big classroom.

ما یک کلاس بزرگ داریم.

She wants to buy an umbrella.

او میخواهد که یک چتر بخرد.

They are working on a project this term.

آن ها این ترم بر روی یک پروژه جدید کار میکنند.

Ramin is watching an American movie.

رامین دارد یک فیلم آمریکایی تماشا میکند.


نکته: حروف تعریف a و an همیشه نشان دهنده نا معین بودن اسم برای ما نیستند و گاهی نشان دهنده طبقه بندی هستند. به مثال زیر توجه کنید:

My mother is a doctor.

مادر من یک دکتر است.

در این جمله اسم doctor نا معین نیست، بلکه نویسنده میخواهد بگوید که مادرش در طبقه دکترها قرار دارد.


کاربرد حروف تعریف نامعین  some و any

حرف تعریف “some” به معنای “تعدادی، مقداری” در جملات خبری مثبت به کار میرود و قبل از اسامی قابل شمارش جمع و یا اسامی غیر قابل شمارش می آید. کلمه “any” به معنای “هیچ” در جملات سوالی و منفی به کار میرود و قبل از اسامی قابل شمارش و یا غیر قابل شمارش می آید. با توجه به مثالهای زیر کاربرد این دو را درک خواهید کرد:

My brother wants to read some books.

برادرم میخواد تعدادی کتاب بخواند. (جمله مثبت)

He doesn’t have any money.

او هیچ پولی ندارد. (جمله منفی)

Do you want any water?

آیا آب میخواهید؟ (جمله سوالی)


نکته: اگر در جملات سوالی بدانیم جواب مثبت است و یا انتظار جواب مثبت را داشته باشیم از خود “some” استفاده میکنیم:

I think you are hungry. Do yo want some food?

فکر میکنم گرسنه هستید. آیا مقداری غذا میخواهید؟


مطلب مرتبط با این موضوع:

چه موقع از حرف تعریف the استفاده میکنیم؟


منابع:

کتاب “گرامر پیشرفته” عباس فرزام
کتاب “گرامر تخصصی خیلی سبز”
وبسایت TESOL direct

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا