قید هاگرامر

قید مکان در زبان انگلیسی – Adverb of Place

قید مکان همانگونه که از اسمش پیداست، قیدی است که نشان میدهد که فعل جمله در کجا اتفاق افتاده و یا در حال وقوع است. برای مثال در جمله “من کتابم را در کلاس جا گذاشتم.” کلمه “کلاس” قید مکان است چون نشان می دهد که فعل جمله در کلاس اتفاق افتاده است. چند مثال انگلیسی:

She took her son to school.

او پسرش را به مدرسه برد.

The children are playing in the yard.

بچه ها در حیاط مشغول بازی هستند.

I want to stay in the hotel.

من میخواهم در هتل بمانم.

Alex is going to go to the stadium.

علی قصد دارد به استادیوم برود.


محل قید مکان در جملات انگلیسی کجاست؟

این قیدها معمولا بعد از فعل اصلی و یا بعد از جمله ای که آن را توصیف می کنند می آیند. مانند مثالهای بالا.

نکته 1: اگر در جمله قید حالت نیز داشته باشیم در این صورت قید مکان بعد از آن قرار می‌گیرد. در مثال زیر the library قید مکان می‌باشد که بعد از قید حالت که quietly است آمده است:

The students are studying quietly in the library.

دانش آموزان به آرامی در کتابخانه مشغول مطالعه هستند.


نکته 2: اگر در جمله قید زمان نیز داشته باشیم در این صورت قید مکان را قبل از آن قرار می‌دهید. در مثال زیر کلمه office قید مکان است که قبل از قید زمان که کلمه last night است آمده است:

An unknown man killed the Mayer in his office last night.

یک مرد ناشناس شهردار را دیشب در دفترش کشت.


نکته 3: اگر در جمله قید حالت و قید زمان همزمان وجود داشته باشند، قید مکان در بین این دو قرار می‌گیرد. در مثال زیر کلمه kindly قید حالت، کلمه yesterday قید زمان و کلمه the class قید مکان که بین این دو قید آمده است:

My teacher talked to me kindly in the class yesterday.

معلم من دیروز در کلاس با من به طور مهربانانه ای صحبت کرد.


نکات پیشرفته

1- برای تاکید بر روی مکان، میتوان قید مکان را در ابتدای جمله به کار برد. این روش بیشتر در گزارش ها و نوشته های رسمی به چشم می‌خورد. در مثال زیر قید مکان در ابتدای جمله به کار برده شده است:

The police searched the yard. Under the tree they found the money.

پلیس حیاط را جست و جو کرد. آنها پول را در زیر درخت پیدا کردند.


2- اگر قید مکان را در ابتدای جمله به کار ببریم، در این صورت فاعل را به بعد از فعل to be منتقل میکنیم. در حالت غیر رسمی تر می توان قبل از فعل to be از کلمه there استفاده کرد. مثال:

Next to the bank was a park.
Next to the bank there was a park.

بعد از بانک یک پارک وجود داشت.

توجه: تنها در صورتی میتوان فاعل را بعد از فعل to be قرار داد که به شکل ضمیر نباشد، یعنی فاعل باید به شکل اسم در جمله باشد. مثال بالا را نمیتوانیم به شکل زیر بنویسیم:

Next to the bank was it.


مباحث مربوط به قید:
قید حالت در زبان انگلیسی چیست؟
قیدهای حالت چگونه ساخه میشوند؟

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

‫5 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا