صفات کمی

صفات کمی یا کمیت سنج ها یکی از معرفهای اسم هستند و قبل از اسم برای مشخص کردن اسم از نظر کمیت (تعداد و شمارش) به کار می روند. این کلمات عبارت اند از : a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough

دکمه بازگشت به بالا