اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی | گرامر quantifiers | لیست کمیت سنج ها

کمیت سنج ها در انگلیسی

4.0 14 کمیت سنج ها در زبان انگلیسی کمیت سنج ها یا صفات کمی در زبان انگلیسی کلمات یا عباراتی هستند که قبل از اسم می آیند تا کمیت آن را از نظر تعداد یا مقدار مشخص کنند. در زبان انگلیسی چند نوع کمیت سنج وجود دارد. برخی از آنها فقط با اسامی قابل شمارش، … مطالعه بیشتر...

گرامر, معرف های اسم
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸

تفاوت a few و few چیست؟ گرامر و قواعد a few و few

تفاوت a few و few

4.3 06 تفاوت a few و few در زبان انگلیسی درست است که “a few” و “few” از نظر ظاهری خیلی شبیه به هم هستند، اما از نظر کاربرد و معنی متفاوت می باشند. این دو کلمه از معرف های اسم در انگلیسی به شمار می آیند و با اسامی قابل شمارش جمع به کار … مطالعه بیشتر...

گرامر, معرف های اسم
بهمن ۹, ۱۳۹۷

کاربرد و تفاوت a few و a little چیست؟ | گرامر a few و a little

کاربرد و تفاوت a few و a little

5.0 04 کاربرد و تفاوت a few و a little در زبان انگلیسی هر دوی این کلمات از معرف های اسم به حساب می آیند. کلمه “a few” به معنای “تعدادی، تعداد کمی” می باشد و تنها قبل از اسامی قابل شمارش جمع به کار میرود. کلمه “a little” به معنای “مقداری، کمی، مقدار کمی” … مطالعه بیشتر...

گرامر, معرف های اسم
بهمن ۷, ۱۳۹۷