زبان انگلیسی پایه دهمزبان متوسطه

مکالمه درس اول دهم

در این پست قصد داریم ترجمه مکالمه درس اول زبان دهم را بصورت خط به خط برای شما همراهان عزیر توضیح دهیم. امیدواریم که این مطلب مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

ترجمه مکالمه درس اول دهم

Maryam is visiting the Museum of Nature and Wildlife. She’s talking to Mr. Razavi, who works in the museum.

مریم در حال دیدن از موزه ی طبیعت و حیات وحش است. او با آقای رضوی که در موزه کار میکند، صحبت میکند.

 

Maryam: Excuse me, what is it? Is it a leopard?

مریم: ببخشید، اون چیه؟ اون یه پلنگه؟

Mr. Razavi: No, it is a cheetah.

آقای رضوی: نه اون یه یوزپلنگ هستش.

Maryam: Oh, a cheetah?

مریم: اوه. یه یوزپلنگ.

Mr. Razavi: Yeah, an Iranian cheetah. It is an endangered animal.

آقای رضوی: بله، یه یوزپلنگ ایرانی. یه حیوان در حال انقراض هستش.

Maryam: I know. I heard around 70 of them are alive. Yes?

مریم: میدونم. من شنیدم که حدود 70 تا از اونا زنده هستن. درسته؟

Mr. Razavi: Right, but the number will increase.

آقای رضوی: درسته اما تعدادشون زیاد خواهد شد.

Maryam: Really?! How?

مریم: واقعا؟ چطور؟

Mr. Razavi: Well, we have some plans. For example, we are going to protect their homes, to make movies about their life, and to teach people how to take more care of them.

آقای رضوی: خب، ما تعدادی برنامه داریم. برای مثال، ما قصد داریم از زادگاه آنها حفاظت کنیم، دربتره زندگیشون فیلم بسازیم، و به افراد آموزش بدیم که چطور از اونها بیشتر محافظت کنن.

کلمات مهم مکالمه درس یکم پایه دهم

endangered – در حال نابودی
alive – زنده
increase – افزایش دادن یا یافتن
hear – شنیدن
protect – محافظت کردن
for example – برای مثال


گرامر زبان انگلیسی

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا