آموزش واژگان انگلیسی

پیشوندها و پسوندها

کاربرد و مثال از prefixes and suffixes

پیشوندها و پسوندها نقش مهمی در یادگیری و افزایش دامنه واژگان و لغات دارند. در همه زبان ها پسوند و پیشوند وجود دارد. با دانستن کاربرد پیشوند و پسوند میتوان کلمات هم خانواده، کلمات متضاد، اسم، صفت و … را شناختد. در ادامه با توضیحات تکمیلی با ما همراه باشید.

پیشوندها در زبان انگلیسی

پیشوندها حرف یا حروفی هستند که به اول کلمه اضافه میشوند و معنی کلمه را عوض میکنند. پیشوندها در انگلیسی انواع گوناگونی دارند. برای مثال کلمه happy به معنای خوشحال را در نظر بگیرید. حال اگر به اول آن پیشوند un را اضافه کنیم کلمه unhappy ساخته میشود که معنی آن یعنی ناراحت. پس پیشوند un منفی ساز است. یعنی اگر به اول کلمه ای اضافه شود معنی آن کلمه را منفی میکند.

نکته بسیار مهم: پیشوندها نقش کلمه را تغییر نمیدهند. برای مثال اگر به اول صفت اضافه شوند، کلمه جدید هم صفت خواهد بود.

در جدول زیر مهم ترین و پرکاربردترین پیشوندهای زبان انگلیسی را مشاهده میکنید:

پیشوند معنی و کابرد مثال
un- این پیشوند منفی ساز است و صفت ها و فعل ها را معکوس میکند unhappy
(ناراحت)
unreal
(غیر واقعی)
untie
(بازکردن بند)
in-
im-
il-
ir-
این پیشوندها منفی ساز بوده و به معنی “عدم” ویژگی خاصی هستند invisible
(نامرئی)
impossible
(غیر ممکن)
illegal
(غیر قانونی)
irregular
(بی قاعده)
dis- این پیشوند منفی ساز است و به معنای «مخالف» یا «نبود» چیزی میباشد disagree
(مخالف بودن)
dislike
(دوست نداشتن)
fore- به معنای «پیش» میباشد forecast
(پیش بینی کردن)
mid- به معنی «میان» یا «نیمه» midterm
(میانترم)
midnight
(نیمه شب)
mis- به معنای اشتباه انجام دادن کاری است و بار منفی دارد misfortune (بدشانسی)
misbehave
(بدرفتاری کردن)
non- این پیشوند به معنای «غیر» یا «بدون» و یا «بی» است و اگر به اول اسم یا صفت اضافه شود نشان میدهد که آن اسم یا صفت فاقد آن کیفیت و ویژگی است. noneffective
(غیر موثر)
nonstop
(بدون وقفه)
pre- به معنای «پیش» است preschool
(پیش دبستانی)
prepaid
(پیش پرداخت)
semi- به معنی «نیمه» یا «نصفه» است semifinal
(نیمه نهایی)
semi-active
(نیمه فعال)
sub- به معنای «زیر» است subtitle
(زیرنویس)
submarine
(زیردریایی)
super- اگر در اول اسم یا صفتی بیاید نشان دهنده آن کیفیت به شکل فراتر از حد معمول است و به معنی «فرا» یا «فوق» می باشد superstar
(فوق ستاره)
supernatural
(فرا طبیعی)
under- به معنی «زیر» و بیانگر زیر چیزی قرار گرفتن می باشد و کیفیت کمتر از حد انتظار چیزی را نشان میدهد underage
(زیر سن قانونی)
underestimate
(دست کم گرفتن)

 


پسوندها در زبان انگلیسی

پسوند حرف یا حروفی می باشد که به آخر کلمه اضافه میشود و معنی و نقش کلمه را تغییر میدهد. پسوند ها نیز مانند پیشوندها چند نوع هستند که هرکدام کاربرد خاص خودش را دارد. پسوند ها به چهار نوع تقسیم میشوند: پسوند اسم ساز، قید ساز، صفت ساز و فعل ساز. برای مثال کلمه happy صفت می باشد. اگر به آخر آن پسوند قید ساز ly را اضافه کنیم کلمه happily ساخته میشود که یک قید است.

در جدول زیر مهم ترین و پرکاربردترین پسوندهای زبان انگلیسی را مشاهده میکنید:

پسوند معنی و کاربرد مثال
-y پسوند صفت ساز
تبدیل اسم به صفت
نشان دهنده دارا بودن کیفیتی است
salty (شور)
rainy (بارانی)
-ous
-eous
-ious
پسوندهای صفت ساز
اسم را به صفت تبدیل میکنند
داشتن کیفیت خاصی را نشان می دهند
dangerous(خطرناک)
spontaneous(خودجوش)
precious(با ارزش)
-ness پسوند اسم ساز
تبدیل صفت به اسم
بودن در شرایط خاصی را نشان میدهد
happiness (شادی)
brightness(روشنایی)
-ment پسوند اسم ساز
تبدیل فعل به اسم
agreement(توافق)
statement(بیانیه)
-less پسوند صفت ساز
تبدیل اسم به صفت
بیانگر دارا نبودن چیزی است
homeless(بی خانمان)
doubtless(بی شک)
-ion
-tion
-ation
-ition
پسوند اسم ساز
تبدیل فعل به اسم
بیانگر یک عمل یا پروسه
translation(ترجمه)
action(اقدام)
education(آموزش)
-ful پسوند صفت ساز
تبدیل اسم به صفت
به معنی پر بودن از چیزی به شکل انتزاعی
meaningful(معنادار)
hopeful(امیدوار)
-en پسوند صفت ساز
تبدیل اسم به صفت
نشانگر جنس مواد است
wooden(چوبی)
golden(طلایی)
-al
-ial
پسوند صفت ساز
تبدیل اسم به صفت
نشانگر ویژگی خاص در یک چیز
industrial(صنعتی)
functional(عملکردی)
-able
-ible
پسوند صفت ساز
تبدیل اسم و فعل به صفت
به معنای عملی شدن کار و یا قادر بودن به انجام کاری
readable(قابل خواندن
accessible(قابل دسترسی)
-ly پسوند قید ساز
تبدیل صفت به قید
کیفیت و چگونگی انجام کاری را نشان میدهد
slowly(به آهستگی)
angrily(با عصبانیت)
bravely(شجاعانه)
-ic پسوند صفت ساز
تبدیل اسم به صفت
نشانگر ویژگی خاص
artistic(هنری)
majestic(با شکوه)

مثالهای بیشتر از پیشوندها و پسوندهای انگلیسی

 

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا