اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز اول از هفته اول 1100 واژه | لغات هفته اول 1100 روز اول

روز اول از هفته اول 1100 واژه

در این درس به آموزش لغات روز اول از هفته اول 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس اول از هفته اول کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده خواهید کرد که واژگان جدید 1100 در آن به کار برده شده اند.

معنی تلفظ کلمه
حریص، سیری ناپذیر /vəˈreɪʃəs/ voracious
کورکورانه، در هم و برهم /ˌɪndɪˈskrɪmɪnət/ indiscriminate
برجسته، بزرگ /ˈemɪnənt/ eminent
سرشار، غرق در /stiːpt/ steeped
لبریز، مملو /rɪˈpliːt/ replete

Reading Wisely

The youngster who reads voraciously, though indiscriminately, does not necessarily gain in wisdom over the teenager who is more selective in his reading choices. A young man who has read the life story of every eminent athlete of the twentieth century, or a coed who has steeped herself in every social protest novel she can get her hands on, may very well be learning all there is to know in a very limited area. But books are replete with so many wonders that it is often discouraging to see bright young people limit their own experiences.

مطالعه عاقلانه

جوانی که حریصانه اما در هم و برهم مطالعه می کند، ضرورتا نسبت به جوانی که در انتخاب هایش برای مطالعه گزیده تر عمل میکند دانش برتری ندارد. جوانی که داستان زندگی تمام ورزشکاران بزرگ قرن بیستم را خوانده است یا دختری دانشجو که خود را غرق در تمام رمان های اعتراض آمیز اجتماعی می کند که به دستش می رسد، ممکن است هر آنچه را باید در حوزه ای خاص و محدود بداند بیاموزد. اما کتابها مملو از چنان شگفتی هایی هستند که اغلب دیدن جوانهای باهوش که تجارب خود را محدود می کنند، دلسرد کننده است.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید