اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸

درس چهل و یکم 504 | لغات و کلمات درس 41 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس چهل و یکم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس چهل و یکم (41) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 41 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
از خود راضی /kəmˈpleɪsnt/ complacent
زنبور /wɑːsp/ wasp
بازسازی کردن، احیا کردن /ˌriːəˈbɪlɪteɪt/ rehabilitate
آزادی مشروط، با قید و شرط آزاد کردن /pəˈroʊl/ parole
عمودی /ˈvɜːrtɪkl/ vertical
تعداد زیاد، جماعت /ˈmʌltɪtuːd/ multitude
نامزد کردن /ˈnɑːmɪneɪt/ nominate
امکان، توانایی /pəˈtenʃl/ potential
سردخانه، آرشیو /mɔːrɡ/ morgue
دل مشغولی /priˈɑːkjupaɪd/ preoccupied
رو مبلی /ʌpˈhoʊlstəri/ upholstery
بی تفاوتی، بی توجهی /ɪnˈdɪfrəns/ indifference

دیدگاه خودتان را ارسال کنید
2 دیدگاه
فاضل
شهریور ۲۸, ۱۳۹۸

باسلام و خداقوت…واقعا کارتون در حیطه های مختلف عالیه ولی درمورد لغات 504از درس تقریبا بیست به بعد فقط جدول لغات وجود دارد ولی جملات و مثالهای آهنا موجود نیست..

    english2day
    شهریور ۲۸, ۱۳۹۸

    با سلام. سپاس از لطف شما. بزودی تکمیل میشه