آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 504

درس سی و یکم 504

ابتدا لغات درس سی و یکم (31) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 31 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
مسافر درون شهری /kəˈmjuːtər/ commuter
حبس کردن /kənˈfaɪn/ confine
بیکار، تنبل، بی دلیل، هدر دادن وقت /ˈaɪdl/ idle
بُت /ˈaɪdl/ idol
شوخی، خنده، تمسخر کردن /dʒest/ jest
میهن پرست /ˌpeɪtriˈɑːtɪk/ patriotic
مخالفت کردن، بحث /ˈdɪspjuːt/ dispute
دلیری، شجاعت /ˈvælər/ valor
دیوانه، مجنون، بسیار احمق /ˈluːnətɪk/ lunatic
خلق و خو، سیاهرگ، شکاف، درز /veɪn/ vein
بدون واقعه /ˌʌnɪˈventfl/ uneventful
حاصلخیز، پربار، پر محصول /ˈfɜːrtl/ fertile

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا