آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 1100 واژه

روز چهارم از هفته پنجم 1100 واژه | لغات هفته پنجم 1100 روز چهارم

در این درس به آموزش لغات روز چهارم از هفته پنجم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس چهارم از هفته پنجم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده خواهید کرد که واژگان جدید 1100 در آن به کار برده شده اند.

معنی تلفظ کلمه
بدست آوردن، بیرون کشیدن /ɪˈlɪsɪt/ elicit
خطرناک، مهلک، زیانبار، مضر /pərˈnɪʃəs/ pernicious
تحمل کردن، روا دانستن /ˈtɑːləreɪt/ tolerate
تعبیر کردن، تلقی کردن /kənˈstruː/ construe
بخشودگی، مصونیت /ɪmˈpjuːnəti/ impunity

Our Pyrrhic Victory

Mr. Dorsey summoned a representative group of teachers and student leaders to his office in order to elicit their reactions to the suspension of the football captain. He told them that cheating was a pernicious disease that could not be tolerated at our school. He loathed having to discipline Art Krause so severely, but unless strict measures were taken, the student body would construe the incident as an open invitation to cheat with impunity. “We may lose a football game,” the principal said, “but we can salvage our self-respect.”


پیروزی پر هزینه ما

آقای دُرسی گروهی از معلمان نماینده و رهبران دانش آموزی را برای کسب واکنش آنها نسبت به محرومیت تحصیلی کاپیتان تیم فوتبال به دفترش فرا خواند. به آنها گفت که تقلب بیماری بسیار زیانباری است که نمی‌توان آن را در مدرسه تحمل کرد و از اینکه مجبور بود آرت کراوس را اینقدر شدید تادیب کند نفرت داشت.اما گفت اگر اقدامات جدیدی اتخاذ نشود، جامعه دانش آموزی این رویداد را دعوت آشکار به تقلب تلقی میکند که مجازاتی برای آن نیست. رییس دبیرستان گفت:”ممکن است در یک مسابقه فوتبال ببازیم اما میتوانیم غزت نفسمان را نجات دهیم.”


حروف اضافه در زبان انگلیسی

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا