آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 1100 واژه

روز چهارم از هفته اول 1100 واژه | لغات هفته اول 1100 روز چهارم

در این درس به آموزش لغات روز چهارم از هفته اول 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس چهارم از هفته اول کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده خواهید کرد که واژگان جدید 1100 در آن به کار برده شده اند.

معنی تلفظ کلمه
کلافه کردن، به ستوه آوردن /ˈbædʒər/ badger
پایان ناپذیر، بی پایان /ɪnˈtɜːrmɪnəbl/ interminable
التماس کردن به، تمنا کردن از /ɪmˈplɔːr/ implore
کار سخت، کار شاق /ˈdrʌdʒəri/ drudgery
دریافتن، درک کردن /pərˈsiːv/ perceive

متن روز چهارم از هفته اول 1100 واژه

How Not to Get Your Way

It is difficult to change someone’s opinion by badgering him. The child who begs his mother to “get off his back” when she implores him for some assistance with the household drudgery, may very well plead interminably for some special privilege when he wants something for himself. How paradoxical that neither is able to perceive that no one likes being nagged.


چگونه حرف خود را پیش نبریم

تغییر دادن عقیده کسی با کلافه کردن او دشوار است. وقتی مادری به بچه اش التماس میکند که در کار سخت منزل به او کمک کند، او از مادرش میخواهد که “دست از سرش بردارد” اما همان بچه وقتی چیزی برای خودش بخواهد به خوبی و به شکل پایان ناپذیری برای امتیازی خاص درخواست و التماس میکند. چقدر شبهه انگیز است که هیچ یک درک نمیکند که هیچ کس دوست ندارد کسی او را کلافه کند.


کلمات کتاب 504

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا