آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 1100 واژه

روز سوم از هفته چهارم 1100 واژه | لغات هفته چهارم 1100 روز سوم

در این درس به آموزش لغات روز سوم  از هفته چهارم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس سوم از هفته چهارم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده خواهید کرد که واژگان جدید 1100 در آن به کار برده شده اند.

معنی تلفظ کلمه
ملموس، عینی، واقعی، محسوس /ˈtændʒəbl/ tangible
جراحت، بریدگی /ˌlæsəˈreɪʃn/ laceration
سرزنش کردن، شماتت کردن /ˈkæstɪɡeɪt/ castigate
کثیف، زشت، ناشایست /ˈsɔːrdɪd/ sordid
آدم هشتاد یا هشتاد و چند ساله /ˌɑːktədʒəˈneriən/ octogenarian

متن روز سوم از هفته چهارم 1100 واژه

Mullins Forced to Eat Humble Pie

The irate 80-year-old manager pressed charges against K.O. Mullins, suing him for assault. As tangible evidence of the attack, he pointed to a deep laceration over his eyebrow that had required ten stitches. When the case was brought before the court, the judge castigated Mullins for the sordid incident. In addition to a costly financial settlement, Mullins was required to make a public apology to the octogenarian.


مولینز مجبور به پذیرش اشتباه و معذرت خواهی شد

مربی هشتاد ساله عصبانی اتهاماتی را بر علیه کی او مولینز وارد کرد و به خاطر حمله به او شکایت کرد. به عنوان مدرک ملموس حمله، به زخم عمیق روی ابرویش اشاره کرد. که به ده بخیه نیاز داشت. وقتی که پرونده به دادگاه آورده شد، قاضی مولینز را به خاطر این حادثه زشت توبیخ و سرزنش کرد. مولینز علاوه بر پرداخت غرامت سنگین مجبور شد که علنا از پیر مرد هشتاد ساله معذرت خواهی کرد.


انواع جمله انگلیسی

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا