آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 1100 واژه

روز دوم از هفته چهارم 1100 واژه | لغات هفته چهارم 1100 روز دوم

در این درس به آموزش لغات روز دوم از هفته چهارم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس دوم از هفته چهارم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده خواهید کرد که واژگان جدید 1100 در آن به کار برده شده اند.

معنی تلفظ کلمه
ستیزه جو، پرخاشگر /pʌɡˈneɪʃəs/ pugnacious
ترویج کردن، رسما اعلام کردن /ˈprɑːmlɡeɪt/ promulgate
وقیح، گستاخانه /bræʃ/ brash
مسخره کردن /skɑːf/ scoff
کوچک کردن، دست کم گرفتن /bɪˈlɪtl/ belittle

متن روز دوم از هفته چهارم 1100 واژه

Mullins Throws Down the Gauntlet

The pugnacious Mullins demanded a rematch. He took a full-page newspaper advertisement to promulgate his challenge. When the champ’s manager saw the brash announcement, he accosted Mullins, who was surrounded by a throng of newsmen. The manager openly scoffed at Mullins and belittled his fighting ability. Mullins then lost his temper and fearlessly punched the manager, knocking him from his wheelchair.


مولینز به مبارزه می‌طلبد

مولینزِ جنگ طلب خواهان مسابقه ای مجدد شد. برای اعلام مبارزه در تمام صفحه یک روزنامه آگهی کرد. زمانی که مربی حریف مولینز آگهی جسورانه را دید، به سراغ مولینز رفت که جمعی از خبرنگاران دور او را گرفته بودند. مربی، مولینز را به تمسخر گرفت و توانایی رزمی اش را دست کم گرفت. سپس مولینز عصبانی شد و بی باکانه با مشت به مربی کوبید و او را از صندلی چرخدارش پایین انداخت.


انواع جمله انگلیسی

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا