آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 504

درس چهاردهم 504

ابتدا لغات درس چهاردهم (14) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 14 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
سرکش، یاغی /ʌnˈruːli/ unruly
رقیب /ˈraɪvəl/ rival
شدید، تند /ˈvaɪələnt/ violent
وحشیانه /ˈbruːtl/ brutal
رقیب /əˈpoʊnənt / opponent
جار و جنجال /brɒːl/ brawl
کپی کردن، تکثیر کردن /ˈduːplɪkeɪt/ duplicate
بدکار، شرور /ˈvɪʃəs/ vicious
چرخان، گردان /wɜːrlɪŋ/ whirling
شکست خورده، تو سری خور /ˈʌndərdɒːɡ/ underdog
پرتاب کردن /θrʌst/ thrust
گیج و منگ /bɪˈwɪldərd/ bewildered

unruly – /ʌnˈruːli/

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman

 


rival – /ˈraɪvəl/

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman


violent – /ˈvaɪələnt/

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman

 


brutal – /ˈbruːtl/

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman

 


opponent – /əˈpoʊnənt /

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman

 


brawl – /brɒːl/

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman

 


duplicate – /ˈduːplɪkeɪt/

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman

 


vicious – /ˈvɪʃəs/

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman

 


whirling – /wɜːrlɪŋ/

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman

 


underdog – /ˈʌndərdɒːɡ/

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman

 


thrust – /θrʌst/

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman

 


bewildered – /bɪˈwɪldərd/

معنی: روزنامه نگار
مترادف: reporter – pressman – newsman

 


سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن