آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 504

درس سی و نهم 504

ابتدا لغات درس سی و نهم (39) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 39 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
حفر کردن، کشف کردن، پی بردن /ʌnˈɜːrθ/ unearth
دور شدن، ترک کردن، روی گرداندن از، تغییر دادن، فوت کردن /dɪˈpɑːrt/ depart
هم زمان یا مکان بودن، تطابق داشتن، هماهنگ بودن /ˌkoʊɪnˈsaɪd/ coincide
لغو کردن /ˈkænsl/ cancel
بدهکار /ˈdetər/ debtor
خوانا /ˈledʒəbl/ legible
پلاکارد، پوستر /ˈplækɑːrd/ placard
واگیر دار، مسری /kənˈteɪdʒəs/ contagious
روحانی، روحانیون /ˈklɜːrdʒi/ clergy
مرسوم، معمول /ˈkʌstəmeri/ customary
شفاف /trænsˈpærənt transparent
تا نقطه جوش حرارت دادن، با بخار یا مایع داغ سوزاندن /skɔːld/ scald

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا