آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 504

درس چهلم 504 | لغات و کلمات درس 40 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس چهلم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس چهلم (40) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 40 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
شیوع، همه گیری، فراگیر /ˌepɪˈdemɪk/ epidemic
چاقی مفرط /ˈbiːsəti/ obesity
بزرگنمایی کردن /ˈmæɡnɪfaɪ/ magnify
طبیب مفصلی /ˈkaɪəroʊpræktər/ chiropractor
مانع، گیر /ˈɑːbstəkl/ obstacle
تهویه کردن، علنا بحث کردن /ˈventɪleɪt/ ventilate
به خطر انداختن /ˈdʒepərdaɪz/ jeopardize
منفی /ˈneɡətɪv/ negative
مستمری /ˈpenʃn/ pension
حیاطی، ضروری /ˈvaɪtl/ vital
شهری، مربوط به شهرداری /mjuːˈnɪsɪpl/ municipal
شفاهی /ˈɔːrəl/ oral

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا