آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 1100 واژه

روز دوم از هفته پنجم 1100 واژه | لغات هفته پنجم 1100 روز دوم

در این درس به آموزش لغات روز دوم از هفته پنجم 1100 واژه خواهیم پرداخت. این درس شامل 5 لغت اصلی می باشد. شما کلمات و لغات درس دوم از هفته پنجم کتاب 1100 واژه را در زیر مشاهده خواهید کرد. در ادامه نیز متن کوتاهی را مشاهده خواهید کرد که واژگان جدید 1100 در آن به کار برده شده اند.

معنی تلفظ کلمه
فاحش، آشکار، وقیح، وقیحانه /ˈfleɪɡrənt/ flagrant
سرزنش کردن، هشدار دادن /ədˈmɑːnɪʃ/ admonish
زور، اکراه، اجبار /duˈres/ duress
مجرم، مقصر، گناهکار /ˈkʌlprɪt/ culprit
سرسخت، انعطاف ناپذیر /ɪnˈeksərəbl/ inexorable

Cracking down

Mr. Dorsey, our new principal, determined to do something about the flagrant cheating at our high school. He issued bulletins and began to admonish those teachers who did not proctor alertly. Under duress, the faculty reported the names of the culprits. Several crib sheets were turned in as tangible evidence of the cheating. Mr. Dorsey’s inexorable campaign against the wrong-doers seemed to be paying off.


سرکوبی

آقای دُرسی رییس جدید دبیرستان ما تصمیم گرفت که درباره عمل زشت تقلب کاری انجام دهد. او اطلاعیه ای صادر کرد و به معلمانی که هوشیارانه مراقبت نمی‌کردند اخطار داد. تحت فشار و اجبار، معلمان اسامی مجرمین را گزارش کردند. چند برگه تقلب به عنوان مدرک ملموس تقلب ارائه شد. به نظر می رسید که مبارزه سرسختانه آقای دُرسی در برابر خطاکاران نتیجه بخش بود.


حروف اضافه در زبان انگلیسی

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا