اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس پانزدهم 504 | لغات درس 15 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس پانزدهم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس پانزدهم (15) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 15 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
گسترش دادن، توسعه دادن /ɪkˈspænd/ expand
تغییر دادن، اصلاح کردن /ˈɒːltər/ alter
رسیده، بالغ /məˈtʃʊr/ mature
مقدس /ˈseɪkrɪd/ sacred
تغییر دادن، به روز کردن /rɪˈvaɪz/ revise
قول /pledʒ/ pledge
اتفاقی، بیخیال، عادی /ˈkæʒuəl/ casual
دنبال کردن /pərˈsuː/ pursue
هم رای، متفق القول /juːˈnænɪməs/ unanimous
خوش شانس، خوشبخت /ˈfɔːrtʃənət/ fortunate
پیشگام /ˌpaɪəˈnɪr/ pioneer
نوین، ابتکاری /ˈɪnəˌveɪtɪv/ innovative

دیدگاه خودتان را ارسال کنید
2 دیدگاه
شیخ پور
مهر ۲۲, ۱۳۹۸

سلام
از درس 13 به بعد معنی متن درس را هم لطفا در سایت قرار دهید