آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 504

درس شانزدهم 504

آموزش زبان متوسطه زبان متوسطه اول

ابتدا لغات درس شانزدهم (16) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 16 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
لاغر، نازک اندام، کم، ناچیز /ˈslendər/ slender
پیشی گرفتن /sərˈpæs/ surpass
پهناور، وسیع، زیاد /væst/ vast
شک، تردید، شک و تردید داشتن /daʊt/ doubt
ظرفیت /kəˈpæsəti/ capacity
نفوذ کردن /ˈpenətreɪt/ penetrate
فرو رفتن، نفوذ کردن /pɪrs/ pierce
دقیق، صحیح /ˈækjərət/ accurate
میکروسکوپ /ˈmaɪkrəskoʊp/ microscope
ممنون، متشکر، شکرگزار /ˈɡreɪtfəl/ grateful
محتاط /ˈkɒːʃəs/ cautious
مطمئن /ˈkɑːnfɪdənt/ confident

 

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا