آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 504

درس بیست و سوم 504

آموزش زبان متوسطه زبان متوسطه اول

ابتدا لغات درس بیست و سوم (23) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده می‌کنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 23 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
خزنده /ˈreptaɪl/ reptile
به ندرت، خیلی کم /ˈrerli/ rarely
ممنوع کردن، منع کردن /fərˈbɪd/ forbid
منطقی، معقول، مستدل /ˈlɑːdʒɪkl/ logical
نمایش دادن، نشان دادن /ɪɡˈzɪbɪt/ exhibit
پیش رفتن /proʊˈsiːd/ proceed
اقدام احتیاطی، دور اندیشی /prɪˈkɔːʃn/ precaution
استخراج کردن، بیرون کشیدن /ˈekstrækt/ extract
قبلی، پیشین /ˈpraɪər/ prior
در آغوش کشیدن، بغل کردن /ɪmˈbreɪs/ embrace
شجاع، دلیر، دلاور /ˈvæliənt/ valiant
نسبی، جزئی /ˈpɑːrʃl/ partial

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا