آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 504

درس بیست و نهم 504

ابتدا لغات درس بیست و نهم (29) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 29 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
زحمت / زحمت کشیدن /tɔɪl/ toil
خطا / اشتباه کردن / تلو تلو خوردن / تپق زدن /ˈblʌndər/ blunder
گیج و مبهوت کردن /deɪz/ daze
سوگواری کردن /mɔːrn/ mourn
فروکش کردن /səbˈsaɪd/ subside
معلول کردن /meɪm/ maim
درک کردن /ˌkɑːmprɪˈhend/ comprehend
تحسین کردن / تحویل دادن /kəˈmend/ commend
نهایی / تعیین کننده /ˈfaɪnl/ final
مستثنی / مستثنی کردن /ɪɡˈzempt/ exempt
بیهوده / مغرور /veɪn/ vain
تکرار /ˌrepəˈtɪʃn/ repetition

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا