اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس سی و پنجم 504 | لغات و کلمات درس 35 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس سی و پنجم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس سی و پنجم (35) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 35 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
مبهم، نا مشخص /veɪɡ/ vague
بالا بردن /ˈelɪveɪt/ elevate
بخت آزمایی، قرعه کشی /ˈlɑːtəri/ lottery
امور مالی، تامین بودجه کردن /faɪˈnæns/ finance
بدست آوردن، مورد استفاده بودن /əbˈteɪn/ obtain
سینما، تصویر متحرک /ˈsɪnəmə/ cinema
واقعه، رخداد، نتیجه، پیامد /ɪˈvent/ event
دور انداختن /ˈskɑːrd/ discard
به بالا رفتن، در ارتفاع بالا اوج گرفتن /sɔːr/ soar
بعدی /ˈsʌbsɪkwənt/ subsequent
گفتن، نقل کردن، ربط دادن /rɪˈleɪt/ relate
ثابت، بی حرکت /ˈsteɪʃəneri/ stationary

دیدگاه خودتان را ارسال کنید