آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 504

درس سی و هفتم 504 | لغات و کلمات درس 37 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

ابتدا لغات درس سی و هفتم (37) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 37 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
وارث /er/ heir
با شکوه، عظیم، شریف، با عزت، ملوکانه /məˈdʒestɪk/ majestic
کاهش یافتن، تحلیل رفتن /ˈdwɪndl/ dwindle
مازاد، اضافی /ˈsɜːrplʌs/ surplus
خائن، خیانتکار /ˈtreɪtər/ traitor
عمدی، شمرده و آرام /dɪˈlɪbərət/ deliberate
خرابکار /ˈvændl/ vandal
خشکسالی، کم آبی /draʊt/ drought
پایدار بودن، وفادار ماندن، اقامت داشتن، تحمل کردن /əˈbaɪd/ abide
متحد کردن /ˈjuːnɪfaɪ/ unify
بالاترین نقطه، نوک، قله /ˈsʌmɪt/ summit
توجه کردن به، توجه /hiːd/ heed

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا