اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس سی و هشتم 504 | لغات و کلمات درس 38 کتاب 504 با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس سی و هشتم 504 با تلفظ و معنی فارسی

ابتدا لغات درس سی و هشتم (38) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات و کلمات درس 38 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
زندگینامه /baɪˈɑːɡrəfi/ biography
خیس کردن، خیساندن /drentʃ/ drench
گروه، دسته، فوج، دسته جمعی پرواز یا حرکت کردن /swɔːrm/ swarm
تلو تلو خوردن، لمبر خوردن /ˈwɑːbl/ wobble
سر و صدا، آشوب، بی نظمی، آشفتگی /ˈtuːmʌlt/ tumult
زانو زدن، به زانو افتادن /niːl/ kneel
غمگین، افسرده /dɪˈdʒektɪd/ dejected
مطیع، فرمانبر /əˈbiːdiənt/ obedient
به عقب رفتن، عقب نشینی کردن، تو رفتن /rɪˈsiːd/ recede
حاکم ظالم، ارباب ظالم، حاکم مطلق /ˈtaɪrənt/ tyrant
صدقه، موسسه خیریه، ملاطفت، گذشت /ˈtʃærəti/ charity
حکم، قضاوت /ˈvɜːrdɪkt/ verdict

دیدگاه خودتان را ارسال کنید
2 دیدگاه
رضا
تیر ۲۹, ۱۳۹۸

خوب کامله نسبت به بقیه سایتا فقط کامل نیست

تا درس ۳۸ بیشتر نیست جناب ادمین؟؟