آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 504

درس نوزدهم 504

کانال تلگرام اینگلیش تودی

ابتدا لغات درس نوزدهم (19) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 19 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
برداشت، درو /ˈhɑːrvɪst/ harvest
فراوان /əˈbʌndənt/ abundant
بیقرار، نا آرام، نگران، آشفته /ʌnˈiːzi/ uneasy
محاسبه کردن /ˈkælkjəleɪt/ calculate
جذب کردن، مجذوب کردن /əbˈzɔːrb/ absorb
حدس زدن، تخمین زدن /ˈestəmət/ estimate
لقمه، مقدار کم /ˈmɔːrsəl/ morsel
سهمیه /ˈkwoʊtə/ quota
تهدید /θret/ threat
ممنوع کردن، قدغن کردن /bæn/ ban
ترس، وحشت /ˈpænɪk/ panic
اختصاص، مناسب  /əˈproʊpriət/ appropriate

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا