اینگلیش تودی
اینگلیش تودی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درس بیست و پنجم 504 | لغات درس 25 کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال

لغات درس بیست و پنجم 504 با تلفظ و معنی

ابتدا لغات درس بیست و پنجم (25) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 25 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
معمار / طراح /ˈɑːrkɪtekt/ architect
مراسم ازدواج / زندگی زناشویی /ˈmætrɪmoʊni/ matrimony
اثاثیه /ˈbæɡɪdʒ/ baggage
هدر دادن /ˈskwɑːndər/ squander
خارج / در خارج /əˈbrɔːd/ abroad
فراری /ˈfjuːdʒətɪv/ fugitive
فاجعه / مصیبت /kəˈlæməti/ calamity
مسکین / بینوا /ˈpɔːpər/ pauper
حسادت / مایه حسادت / حسادت کردن /ˈenvi/ envy
فرو پاشیدن / متلاشی شدن /kəˈlæps/ collapse
به دادگاه احضار کردن / ادامه دادن / دنبال کردن /ˈprɑːsɪkjuːt/ prosecute
دو زنی / تعدد زوجات /ˈbɪɡəmi/ bigamy

دیدگاه خودتان را ارسال کنید