آموزش واژگان انگلیسیلغات کتاب 504

درس بیست و هشتم 504

ابتدا لغات درس بیست و هشتم (28) کتاب 504 واژه ضروری را در جدول زیر همراه با ترجمه و تلفظ مشاهده میکنید. در ادامه نیز هر یک از لغات درس 28 به همراه توضیح و مثال ارائه شده است.

معنی تلفظ کلمه
یاغی / تبهکار / غیر قانونی اعلام کردن /ˈaʊtlɔː/ outlaw
ارتقا یافتن / ترویج کردن /prəˈmoʊt/ promote
مبتلا به سوء تغذیه /ˌʌndərˈnɜːrɪʃt/ undernourished
نشان دادن /ˈɪləstreɪt/ illustrate
آشکار کردن / برملا کردن /dɪsˈkloʊz/ disclose
بسیار زیاد / بیش از حد نیاز /ɪkˈsesɪv/ excessive
فاجعه /ˈzæstər/ disaster
سانسورچی / سانسور کردن /ˈsensər/ censor
خطاکار /ˈkʌlprɪt/ culprit
جوان / جوان مآبانه /ˈdʒuːvənl/ juvenile
طعمه / طعمه گذاشتن /beɪt/ bait
پا فشاری کردن / اصرار کردن /ɪnˈsɪst/ insist

سید سجاد حسنی

دبیر زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان همدان. مدرس زبان انگلیسی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا